De waarde van water binnen de biogassector uitgelicht

Tijdens de Week van het Water (22 maart - 31 maart), georganiseerd door de Vlaamse Milieumaatschappij, grijpt Biogas-E de kans om de waarde van water binnen de biogassector uit te lichten. Dit aan de hand van een sociale media campagne met allerlei interessante weetjes. We zetten deze hier graag nog even op een rijtje:

AFVAL- EN RIOOLWATERZUIVERINGSINSTALLATIES

Wist je dat Vlaanderen in 2022...

BioDEN closing event

BioDEN logo

The BioDEN project has nearly come to an end. This project aimed to develop and test full-fledged substitutes of petrochemical-based mineral fertilisers from digestate, hereby creating new business cases and revenues for the biogas sector while decreasing our dependency on fossil resources.

Eén jaar NUTRI-KNOW

NUTRI-KNOW is een project gefinancierd onder het Horizon Europe programma en loopt van januari 2023 tot december 2025. Het project heeft als doel de resultaten rond nutriëntenbeheer en circulaire bio-economie breed te verspreiden onder de agrarische sector in de vorm van toegankelijke en praktijkgerichte kennis.

Bio-Energiemagazine wintereditie 2023

Vers van de pers: de wintereditie 2023 van het Bio-Energiemagazine is nu beschikbaar!

Ter verbreding en versterking van de kennisverspreiding slaan Biogas-E en ODE Bio-Energieplatform vanaf 2023 de handen in elkaar wat betreft het halfjaarlijks magazine. Via het Bio-Energiemagazine wensen wij u op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen gelinkt aan zowel de biogas- als biomassasector.

Steunkader voor biogas en biomethaan in Wallonië

Via een Nederlandstalige samenvatting wensen wij u op een toegankelijke manier te informeren over het huidige steunkader voor biogas- en biomethaaninstallaties in Wallonië. In dit document wordt uitleg gegeven over de mogelijke steunmechanismen, met een opsplitsing tussen enerzijds ontwerp- en investeringssteun en anderzijds productiesteun. Verschillende voorwaarden en procedures worden uitgediept.

Wijzigingen t.o.v. vorige jaren zijn:

  • Het invoegen van duurzaamheidscriteria
  • De berekeningswijze van het aantal groenestroomcertificaten

 

Eén jaar SEMPRE-BIO

SEMPRE-BIO (SEcuring doMestic PRoduction of cost-Effective BIOmethane) is een project gefinancierd onder het Horizon Europe Cluster 5 programma en loopt van november 2022 tot april 2026. Het projectdoel is de demonstratie van nieuwe en kosteneffectieve oplossingen voor de productie van biomethaan, die essentieel worden geacht om de Europese Green Deal en de klimaat- en energiedoelstellingen voor 2030 alsook de netto nuluitstoot van broeikasgassen tegen 2050 te bereiken. Bijkomend wil SEMPRE-BIO de marktintroductie van biomethaangerelateerde technologieën vergroten.