eigen_frontfoto

Biogas-E vzw houdt als kenniscentrum de vinger aan de pols op het gebied van innovaties en nieuwe kennis. Naast technologische innovaties volgt Biogas-E ook ontwikkelingen in de wetgeving met betrekking tot de biogassector op. Door nauw samen te werken met verschillende instellingen houdt Biogas-E een stevige voet in de praktijk. Een groot deel van de informatie is vrij toegankelijk en terug te vinden in onderliggende pagina's.

Overzicht biogas/biomethaan proces

Typische inputstromen voor een anaerobe vergistingsinstallatie zijn organisch biologische afvalstromen afkomstig van landbouw of industrie, mest, GFT en een beperkt aandeel energiegewassen. Na eventuele voorbehandeling en het vergistingsproces ontstaan er twee belangrijke outputs: het biogas, dat eerst nabehandeld wordt om onzuiverheden te verwijderen, en digestaat, een nutriëntenrijke outputstroom die verder nabehandeld kan worden tot kunstmestvervanger, water en/of bodemverbeteraar. Het resulterende biogas kan op verschillende manieren gevaloriseerd worden met name via verbranding in een boiler ter productie van warmte, verbranding in een WKK ter productie van warmte en elektriciteit of verder opwaardering tot biomethaan dat vervolgens geïnjecteerd kan worden in het gasnet, samengedrukt worden tot bio-CNG of vervloeit worden tot bio-LNG. 
 

Voor meer informatie of bijkomende vragen kunt u steeds contact opnemen via info@biogas-e.be.