eigen_frontfoto

Wat is biogas?

Biogas ontstaat uit de afbraak van organische materialen in zuurstofarme omstandigheden (anaeroob). De organische residuen worden met behulp van een reeks bacteriën afgebroken, waarbij een mengsel van gassen vrijkomt: 45 – 85 vol% methaan (CH4) en 25 – 50 vol% koolstofdioxide (CO2). De output is een hernieuwbaar gas dat op verschillende manieren gevaloriseerd kan worden en voor verschillende toepassingen kan worden gebruikt. Het gebruik van biogas is essentieel als we de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in diverse sectoren zoals de bouw, de industrie, het transport en de landbouw willen versnellen.
 

Datum