eigen_frontfoto

Rekentools

Hier worden enkele rekentools samengebracht die kunnen helpen bij de ontwikkeling van een biogasproject. Voor begeleiding en uitleg bij het gebruik van deze tools kan u altijd Biogas-E contacteren.

 

Met deze excel-based rekentool kan je eenvoudig een economische analyse uitvoeren voor de productie van biogas, de opzuivering tot biomethaan en het eindgebruik van het biomethaan.  

De rekentool, ontwikkeld door Biogas-E en Inagro, geeft u een beeld van de rendabiliteit en terugverdientijd van een kleinschalige vergistingsinstallatie. Deze rekentool is specifiek ontwikkeld voor de Vlaamse biogassector.  

Deze rekentool maakt gebruik van het open-source statistisch programma "R". Dit pakket ("Biogas: Process Biogas Data and Predict Biogas Production") stelt je in staat de biogas of biomethaan productie te simuleren op basis van simpele of meer geavanceerde methodes.

Cost of Renewable Energy Spreadsheet Tool (CREST) is een excel gebaseerde tool ontworpen zodat beleidsmakers, regulators en iedereen in de hernieuwbare energiesector een inschattting kunnen maken van de financiële haalbaarheid van een project en de impact te evalueren van de verschillende subsidiemechanismen. 

RETScreen stelt professionals en beleidsmakers in staat om snel de technische en financiële haalbaarheid van mogelijke projecten voor schone energie te identificeren, evalueren en optimaliseren. Dit intelligente softwareplatform voor besluitvorming stelt managers ook in staat om gemakkelijk de feitelijke prestaties van hun voorzieningen te meten en controleren en helpt zoeken naar additionele energiebesparende en productiemogelijkheden.