eigen_frontfoto

Ecologiepremie+

De Ecologiepremie+ (EP-Plus) is een tegemoetkoming aan bedrijven die een milieuvriendelijke investering willen realiseren in het Vlaamse Gewest. De Ecologiepremie is gebaseerd op een limitatieve technologieënlijst. Drie maal per jaar wordt de limitatieve lijst met technologieën die in aanmerking komen voor de premie aangepast, recent via het ministerieel besluit van 7 december 2022. De nieuwe technologieënlijst is van toepassing op steunaanvragen ingediend vanaf 3 januari 2023. 

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de Ecologiepremie+ moet de investering voorkomen op de limitatieve technologieënlijst. Bijkomende voorwaarden waaraan de onderneming en investering moeten voldoen, zijn terug te vinden op de website van het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO)

Investeer je als bedrijf in een technologie die niet op de limitatieve technologieënlijst staat, dan kan er onder bepaalde voorwaarden een beroep gedaan worden op de strategische ecologiesteun of de GREEN investeringssteun.

Bedrag

De steun bedraagt maximaal 1.000.000 euro over een periode van 3 jaar te rekenen vanaf de indieningsdatum van de eerste positief besliste steunaanvraag. Het steunpercentage (van 15% tot 55%) is afhankelijk van:

  • de aard van de investering
  • de ecoklasse waartoe een technologie behoort op basis van zijn ecologiegetal met corresponderend subsidiepercentage
  • de grootte van de onderneming (kmo of grote onderneming)

Procedure

Heb je nog nooit een aanvraag ingediend in de ecologiepremie of kmo-portefeuille? Dan dien je je eerst te registreren.
Ben je reeds geregistreerd als onderneming en gemachtigd persoon in de ecologiepremie of kmo-portefeuille? Dan kan je je aanmelden voor een steunaanvraag of een bestaand dossier opvolgen. De formele bevestiging van de toekenning van de subsidie gebeurt gemiddeld 2 maanden na indienen van de aanvraag.

Meer info

Bijkomende info is terug te vinden op de VLAIO-website.

vlaio
© VLAIO

 

Datum