eigen_frontfoto

Ecologiepremie+

De Ecologiepremie+ (EP-Plus) is een tegemoetkoming aan bedrijven die een milieuvriendelijke investering willen realiseren in het Vlaamse Gewest. De Ecologiepremie is gebaseerd op een limitatieve technologieënlijst. Drie maal per jaar wordt de limitatieve lijst met technologieën die in aanmerking komen voor de premie aangepast, recent via het ministerieel besluit van 7 december 2022. Er is een nieuwe technologieënlijst die van toepassing is op steunaanvragen ingediend vanaf 1 januari 2024.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de Ecologiepremie+ moet de investering voorkomen op de limitatieve technologieënlijst. Ook investeringen voor het aanwenden van biogassen, ontstaan uit de vergisting van biomassa of afvalwater om het gebruik van het biogas uit het vergistingsproces mogelijk te maken komen hiervoor in aanmerking. Hierbij gaat het over het aandeel van de investering dat ingezet wordt als proceswarmte of voor klimatisatie. Ecologie-investeringen die reeds in aanmerking komen voor steunverlening via warmtekrachtcertificaten en groenestroomcertificaten worden uitgesloten van de Ecologiepremie+.

Bijkomende voorwaarden waaraan de onderneming en investering moeten voldoen, zijn terug te vinden op de website van het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO)

Investeer je als bedrijf in een technologie die niet op de limitatieve technologieënlijst staat, dan kan er onder bepaalde voorwaarden een beroep gedaan worden op de strategische ecologiesteun of de GREEN investeringssteun.

Bedrag

De steun bedraagt maximaal 1.000.000 euro over een periode van 3 jaar te rekenen vanaf de indieningsdatum van de eerste positief besliste steunaanvraag. Het steunpercentage (van 15% tot 55%) is afhankelijk van:

  • de aard van de investering
  • de ecoklasse waartoe een technologie behoort op basis van zijn ecologiegetal met corresponderend subsidiepercentage
  • de grootte van de onderneming (kmo of grote onderneming)

Procedure

Heb je nog nooit een aanvraag ingediend in de ecologiepremie of kmo-portefeuille? Dan dien je je eerst te registreren.
Ben je reeds geregistreerd als onderneming en gemachtigd persoon in de ecologiepremie of kmo-portefeuille? Dan kan je je aanmelden voor een steunaanvraag of een bestaand dossier opvolgen. De formele bevestiging van de toekenning van de subsidie gebeurt gemiddeld 2 maanden na indienen van de aanvraag.

Meer info

Bijkomende info is terug te vinden op de VLAIO-website.

vlaio
© VLAIO

 

Datum