eigen_frontfoto

Nieuws

Biomethaan zal een belangrijke rol spelen in de ambitie van de EU om tegen 2050 een netto-nuluitstoot te bereiken. Via het REPowerEU-plan heeft de Europese Commissie zich reeds tot doel gesteld om tegen 2030 jaarlijks 35 miljard kubieke meter biomethaan in de EU te produceren, wat neerkomt op een vertienvoudiging van de huidige productie van biomethaan. 

In de komende decennia staan België en Vlaanderen voor een reeks uitdagingen in de zoektocht naar nieuwe en duurzame energiebronnen. Enerzijds moeten wij onze klimaatdoelstellingen behalen, een betaalbare energietransitie realiseren en minder afhankelijk van het buitenland worden. Anderzijds moeten we onze industrie slagkrachtig houden en onze landbouw op zo’n manier verduurzamen dat die een leefbare toekomst biedt aan onze landbouwers.

De Europese Biogasassociatie (EBA) lanceerde een campagne om de vele pluspunten van biogassen in de kijker te zetten. Deze zijn namelijk de goedkoopste en meest opschaalbare vorm van hernieuwbaar gas op dit moment. Doorheen 2023 en 2024 werden zes factsheets gepubliceerd die steeds een ander voordeel van deze hernieuwbare biogassen belichten.

Er loopt een openbare consultatie van het 'G8/01 Voorschrift decentrale gasinjectie' opgesteld door Synergrid. Dit voorschrift spitst toe op de gaskwaliteit en technische aspecten van injectie die gerespecteerd moeten worden bij injectie van een gas compatibel met aardgas, zoals biomethaan, in het transport- of distributienet. Het betreffen volgende herzieningen:

Eén van de drie case studies binnen het SEMPRE-BIO project waar duurzame innovatieve biomethaantechnologieën worden onderzocht situeert zich op een melkveebedrijf (ca. 1500 koeien) in het West-Vlaamse Adinkerke! Een regio gekenmerkt door een lokaal nutriëntenoverschot als gevolg van agro-residuen.

Voor het eerst wordt er een speciaal hoofdstuk gewijd aan biogas en biomethaan in het rapport ‘Renewables 2023’ van het International Energy Agency (IEA). Hierin wordt er een blik geworpen op zowel de huidige biogassector als de toekomstperspectieven voor biogas en biomethaan.

Via een Nederlandstalige samenvatting wensen wij u op een toegankelijke manier te informeren over het huidige steunkader voor biogas- en biomethaaninstallaties in Wallonië. In dit document wordt uitleg gegeven over de mogelijke steunmechanismen, met een opsplitsing tussen enerzijds ontwerp- en investeringssteun en anderzijds productiesteun. Verschillende voorwaarden en procedures worden uitgediept.

Wijzigingen t.o.v. vorige jaren zijn:

  • Het invoegen van duurzaamheidscriteria
  • De berekeningswijze van het aantal groenestroomcertificaten

 

Begin december publiceerde de European Biogas Association (EBA) de dertiende editie van hun statistisch rapport. Dit rapport bevat de meest actuele informatie en analyses met betrekking tot de Europese biogas- en biomethaansector in 2022, alsook een vooruitblik op (middel)lange termijn. 

In het rapport wordt er dieper ingegaan op:

SEMPRE-BIO (SEcuring doMestic PRoduction of cost-Effective BIOmethane) is een project gefinancierd onder het Horizon Europe Cluster 5 programma en loopt van november 2022 tot april 2026. Het projectdoel is de demonstratie van nieuwe en kosteneffectieve oplossingen voor de productie van biomethaan, die essentieel worden geacht om de Europese Green Deal en de klimaat- en energiedoelstellingen voor 2030 alsook de netto nuluitstoot van broeikasgassen tegen 2050 te bereiken. Bijkomend wil SEMPRE-BIO de marktintroductie van biomethaangerelateerde technologieën vergroten. 

Het Biomethane Industrial Partnership lanceerde reeds zijn eerste rapporten. De publicaties van Task Force 2, "Een visie over het versnellen van de ontwikkeling van biomethaanprojecten" en "Versnellen van vergunningsprocedures voor biomethaan" gaan dieper in op de fundamentele factoren die beslissingen en investeringen in biomethaanprojecten kunnen versnellen. Task Force 4 kwam naar buiten met een nieuwe publicatie over de economische aspecten van biomethaanproductie.