eigen_frontfoto

EBA factsheets - Biogases: Beyond Energy

Image
factsheets

De Europese Biogasassociatie (EBA) lanceerde een campagne om de vele pluspunten van biogassen in de kijker te zetten. Deze zijn namelijk de goedkoopste en meest opschaalbare vorm van hernieuwbaar gas op dit moment. Doorheen 2023 en 2024 werden zes factsheets gepubliceerd die steeds een ander voordeel van deze hernieuwbare biogassen belichten.

De eerste in lijn gaat over de prominente rol van biogassen in het flexibele energiesysteem van de toekomst. De factsheet biedt onder andere een antwoord op de vraag hoe biogas-WKK’s en biomethaaninstallaties kunnen bijdragen aan de flexibiliteit van het energiesysteem. Daarnaast wordt geschetst hoe biomethaan en waterstofgas complementair zijn.

De opvolger behandelt regeneratieve landbouw en hoe biogassystemen dezelfde richtlijnen volgen. Zo worden mest en landbouwresiduen verwerkt via anaerobe vergisting ter creatie van energie en digestaat dat, wanneer het terug op het land gebracht wordt, de bodemgezondheid positief beïnvloedt, koolstof opslaat in de bodem en de ziekteresistentie bij planten verhoogt.

In de derde factsheet rond transport wordt aangehaald hoe biomethaan kan bijdragen aan de decarbonisatie van transport binnen Europa. Hierbij worden de kosteneffectiviteit van biomethaan, tankinfrastructuur en een visie voor de toekomst besproken.

In de factsheet over verwarming wordt er gefocust op de waarde van biogas als hernieuwbare warmtebron in huishoudens en tertiaire gebouwen, wat essentieel is om de transitie naar een koolstofneutraal gebouwenbestand te ondersteunen.

In factsheet nummer 5 rond industrie wordt er beschreven hoe biogas en biomethaan een kosteneffectieve oplossing kunnen zijn voor het koostofarm maken van de Europese industrie. Verschillende stimulerende financiële factoren worden uitgelicht. 

De laatste gaat dieper in op het duurzaamheidsverhaal en hoe biogas hierin een essentiële rol speelt. Biogassen kunnen bijdragen aan de besparing van broeikasgassen, emissiereductie en een duurzame economische groei ondersteunen. Hierbij wordt ook uitgelegd waarom de RED-duurzaamheidscriteria zo belangrijk zijn voor de sector.

Alle factsheets sluiten af met twee case studies in Europa en enkele aanbevelingen om te evolueren naar een flexibel energiesysteem, regeneratieve landbouw, koolstofneutraal transport, efficiënte verwarming en industrieel en duurzaam gebruik van biogassen.

De Nederlandstalige factsheets kunnen hier gedownload worden, de originele Engelstalige zijn terug te vinden op de EBA website.

Datum publicatie
Tags