eigen_frontfoto

biomethaan

Groen gas draagt bij aan verduurzaming van sociale woningen

Datum publicatie

Energieprimeur in Bilzen. Woonmaatschappij Cordium (Wonen in Limburg) besliste om 63 sociale woningen grondig te renoveren in plaats van een volledige sloop-en-heropbouw. Dankzij doorgedreven isolatie, zonnepanelen en slimme energietechnieken kunnen de verbouwde woningen voor bijna 80% elektrisch worden verwarmd op groene stroom. Voor de overige 20% wordt groen gas verbruikt in hybride warmtepompen. Wanneer de elektriciteit goedkoop is of als er veel elektriciteit van de zonnepanelen is, kan de hybride warmtepomp elektrisch werken.

European Biomethane Map 2022-2023

Datum publicatie

Gas Infrastructure Europe (GIE) en de European Biogas Association (EBA) brachten een derde versie van de 'European Biomethane Map' uit. Deze publicatie is een update van de tweede 'European Biomethane Map' die in 2020 uitkwam. Deze uitgebreide kaart lokaliseert 1.174 productie-installaties van de 1.322 gekende biomethaaninstallaties operationeel in Europa. Daarnaast zijn voor elke installatie op de kaart specifieke details terug te vinden zoals de injectiecapaciteit, de inputstromen, opstartdatum en het type opzuivering.

Wijzigingen EU-ETS in kader van Fit for 55

Datum publicatie

De Europese Raad stemde op 25 april enkele nieuwe wetten in kader van het 'Fit for 55' package, waar de doelstelling gezet wordt om de netto broeikasgasemissies met minstens 55% terug te dringen voor 2030.

Biogas en biomethaan als strategische net-zero technologie

Datum publicatie

Duurzaam biogas en biomethaan krijgen een plaats in het rijtje van 'strategische net-zero technologieën' in de Europese Net-Zero Industry Act (NZIA). Deze Act maakt deel uit van het Green Deal Industrial Plan dat dient als Europees antwoord op de Amerikaanse Inflation Reduction Act, en bijhorende hoge subsidies  voor de clean tech sectoren. 

Biomethaan, de energie voorbij

Datum publicatie

Wie biomethaan hoort, denkt meteen aan groene energie. Maar biomethaan is veel meer dan dat! De productie van biomethaan brengt verschillende andere voordelen met zich mee, zoals de verwerking van organisch afval, emissiereducties, jobcreatie... De Europese Biogas Associatie (EBA) publiceerde recent de studie 'Beyond energy - monetising biomethane's whole-system benefits' waarin door Guidehouse de bijkomende voordelen van biomethaanproductie via anaerobe vergisting en thermische vergassing van biomassa werden onderzocht en gekwantificeerd.

Het Vlaamse gasnet en biomethaan: een goede match?

Fluvius is het netbedrijf verantwoordelijk voor het aanleggen, beheren en onderhouden van distributienetten waaronder dat voor aardgas. Hilde Vanbelle, diensthoofd assets- en netarchitectuur gas en warmte bij Fluvius, en Katelijn Putman, beleidsontwikkelaar gas bij Fluvius, delen hun visie over biomethaan. Samen met het volledige team staan ze in voor het beleid van de assetstructuur van het gasnet en stellen ze investeringsregels en onderhoudsbeleid voor de netten op.