eigen_frontfoto

De Europese biogas- en biomethaansector in 2022

Begin december publiceerde de European Biogas Association (EBA) de dertiende editie van hun statistisch rapport. Dit rapport bevat de meest actuele informatie en analyses met betrekking tot de Europese biogas- en biomethaansector in 2022, alsook een vooruitblik op (middel)lange termijn. 

In het rapport wordt er dieper ingegaan op:

  • de rol van biogas in Europa's totale energiemix 
  • de biogasmarkt
  • groeipotentieel en innovaties van de biogassector
  • eindtoepassingen van biogas en biomethaan
  • de voordelen en kenmerken van digestaat 

Naast een Europees overzicht omvat dit rapport ook 27 gedetailleerde nationale analyses (waaronder ook die van België) die de ontwikkeling van de plaatselijke biogassectoren toelichten en mogelijke (inter)nationale samenwerking kunnen ondersteunen. Nieuw in deze editie is het hoofdstuk rond de biogas economieën. Ook de hoofdstukken rond eindtoepassingen en digestaat werden verder uitgebreid.

De afhankelijkheid van gasimport in combinatie met de dringende klimaatcrisissen maakt dat de duurzame productie van biogas en biomethaan van strategisch belang is binnen Europa. Uit het rapport blijkt dat de sector reeds 21 bcm biogassen voorziet in Europa. Dit is meer dan de gehele binnenlandse aardgasvraag van Polen en vertegenwoordigt 6% van het aardgasverbruik van de EU in 2022. De productie van biomethaan is in 2022 met bijna 20% gestegen ten opzichte van het voorgaande jaar, en is de afgelopen vier jaar verdubbeld tot 4,2 miljard m³

De cijfers tonen een stijgende toepassing van biomethaan als hernieuwbare energiebron voor verschillende eindtoepassingen, die allemaal dringend koolstofvrij moeten worden gemaakt: 22% werd gebruikt voor gebouwen in 2022, terwijl nog eens 14% werd gebruikt in de industrie, 19% voor transport en 15% voor energieopwekking. Dankzij deze veelzijdigheid is er ook steeds meer vraag naar biomethaan. 

Europa's afhankelijkheid van import brengt ook risico’s met zich mee voor de voedselzekerheid, vanwege onze afhankelijkheid van geïmporteerde kunstmest. Volgens gegevens van de EBA produceerde Europa in 2022 zo'n 31 miljoen ton (DS) digestaat. Hiermee zou reeds 15% van de vraag naar stikstofhoudende meststoffen in de EU gedekt kunnen worden. Dit zou een besparing van 10 miljoen ton CO2-equivalent en een besparing van 2 miljard m³ aardgas kunnen opleveren.

Het bereiken van de REPowerEU-doelstelling om 35 miljard m³ aan biomethaan te produceren tegen 2030 vereist een aanhoudende jaarlijkse groei van ongeveer 30% in de biomethaanproductiecapaciteit. Een dergelijk groeiniveau is haalbaar, maar moet ondersteund worden door optimale marktomstandigheden. Een samenhangende planning van het biomethaanpotentieel en snellere vergunningsprocessen zijn de eerste stappen om markt- en projectontwikkelaars aan te moedigen om in een aanzienlijk sneller tempo te opereren.

Bekijk hier de webinar rond de lancering van het rapport.

Voor meer informatie over de aankoop van het rapport kan u terecht op de EBA website.

Het officiële persbericht van het EBA Statistical Report 2023 is terug te vinden in de bijlage. 

 

Figuur & inhoud: © EBA

Datum