eigen_frontfoto

digestaat

Biomethaanpotentieel per gemeente in kaart gebracht

Datum publicatie

Eerste resultaten van de ‘Deep Dive study Green Gas Platform: a roadmap for anaerobic digestion by 2050’.

De huidige biogassector gebruikt slechts 14% van het beschikbare biogaspotentieel in Vlaanderen. Dat is de opvallende conclusie van het eerste deel van de Deep Dive Study, uitgevoerd door het Green Gas Platform. Voornamelijk biomassastromen afkomstig van de landbouw, zoals mest, oogstresten en op termijn tussengewassen, worden nog onderbenut.

Code goede praktijk voor het duurzaam gebruik van digestaat

Kwaliteitsvolle digestaatproducten zijn duurzame organische meststoffen die in de landbouw nuttig kunnen worden gebruikt. Door verschillende wetgeving die de kwaliteit van digestaat reglementeert en opvolgt, behoort Vlaanderen hierin tot de top van Europa. De normwaarden voor verontreiniging zijn strikt vastgelegd en zijn gebaseerd op een dynamisch model waarbij langdurige toepassing wordt gesimuleerd. Het risico om de bodem te verontreinigen met digestaat is hierdoor uiterst klein, op voorwaarde dat de samenstelling voldoet aan de normwaarden.  

Wettelijk kader rond het gebruik van digestaat afkomstig van kleinschalige vergisting

Datum publicatie

Kleinschalige vergisting of pocketvergisting is een technologie waarmee bedrijfseigen biomassastromen worden vergist op het landbouwbedrijf. In de regel spreekt men van pocketvergisting wanneer het geïnstalleerd vermogen kleiner is dan of gelijk aan 200 kWe en er maximaal 5.000 ton bedrijfseigen biomassa/jaar gevoed wordt aan de vergister.

Oproep inzendingen Ivan Tolpe prijs 2021

Datum publicatie

Het Vlaams coördinatiecentrum voor Mestverwerking, kortweg VCM, organiseert tweejaarlijks de ‘Ivan Tolpe prijs voor innovatie in de mestverwerking’. Met deze prijs wil VCM innovatieve technologieën die bijdragen aan een duurzame en kostenefficiënte mestverwerking ondersteunen.

Algen gekweekt uit biologisch afval

Datum publicatie

In het Interreg NWE project ALG-AD wordt geëxperimenteerd met het kweken van algen uit de dunne fractie van digestaat. Plantaardige reststromen en mest worden vergist en een deel van de dunne fractie wordt gebruikt als voeding voor algen. De algen kunnen op hun beurt geoogst worden als veevoeder.  

Bekijk de video op VRT nieuws. 

Promoot uw bedrijf op de Belgian Biogas Week

Datum publicatie

Sponsor de Workshop Valorisatie van Digestaat in Vlaanderen en Wallonië:

Dit is een exclusieve workshop op de site van ManuREsource in het kader van de Belgian Biogas Week, waarvoor men zich apart moet inschrijven. Specifiek voor dit deel van de Belgian Biogas Week is ook een sponsorpakket beschikbaar.

Hoog bezoek op een biogasinstallatie

Datum publicatie

Op 4 september 2019 opende Koningin Máxima van Nederland de Groene Mineralen Centrale van Groot Zevert Vergisting. Toen Biogas-E al in mei 2019 op bezoek was, waren delen van de Groene Mineralen Centrale nog in opbouw. Nu is de centrale volledig operationeel en ook het Nederlandse koningshuis ondersteunt de biogassector door dit bezoek aan de pilootinstallatie. In Groot Zevert wordt grotendeels dierlijke mest verwerkt tot biogas. Het digestaat wordt gescheiden en uit de dunne fractie wint Groot Zevert mest die kunstmest vervangt.