eigen_frontfoto

digestaat

De Vlaamse biogasinstallatie Arbio wint Ivan Tolpe Prijs

Datum publicatie

Het Vlaams Coördinatiecentrum voor Mestverwerking (VCM) reikt elk jaar de Ivan Tolpe Prijs uit voor een innovatieve en veelbelovende mestverwerkingstechniek. Hiermee wil VCM nieuwe initiatieven ondersteunen zodat de mestverwerking in Vlaanderen een voortrekkersrol blijft spelen. De laureaat van 2019 was Tim Keysers, uitbater van de Antwerpse biogasinstallatie Arbio BVBA, met het project NPirriK.

Uniform Europees wetgevend kader voor digestaat

Datum publicatie

Het voorstel om een uniform wetgevend kader te creëren voor mestproducten wordt momenteel besproken in het Europees Parlement. Eric Liégeois (DG 'Enterprise and Industry' van de Europese Commissie) probeerde op de European Biogas Conference van eind september de speerpunten te bundelen en een antwoord te formuleren op een aantal pertinente vragen. Wat is het nieuwe statuut van digestaat? Op basis van welke criteria wordt digestaat gedefinieerd? Wat zal veranderen voor  de producenten, en welke voordelen mogen voor hen verwacht worden?

TransBio Summer School

Datum publicatie
English Version Below

Biogas-E en de Universiteit Gent - als mede-organisatoren van de EBA conferentie - hebben het intitiatief genomen om een Summer School te organiseren die opgebouwd is rond deze EBA-conferentie. De conferentie maakt tevens ook integraal deel uit van de Summer School.

De projecten GR3 en INEMAD lopen op hun einde

Datum publicatie

Afgelopen donderdag, 17 maart, werd de eindconferentie gehouden voor twee Europese projecten die direct verband houden met anaerobe vergisting. Biogas-E vzw was er bij en zet enkele belangrijke resultaten voor u op een rijtje.

Rekentool impact digestaatverwerking

Datum publicatie

Het Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking (VCM) publiceerde onlangs een handige tool die inzicht verschaft op de digestaatverwerkingskost voor diverse technieken. Door in de tool de inputparameters aan te passen (voeding van de vergister, warmtegebruik, type digestaatverwerking) kan u direct zien welke impact dit heeft op de kosten van de naverwerking. Nadien kunt u een rapport afdrukken met alle resultaten. Biogas-E gaat alvast eens aan de slag met de tool!

Klik hier om naar de rekenmodule te gaan.

Het Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking publiceert de resultaten van de VCM - Enquête

Datum publicatie

Het Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking (VCM) stelde onlangs haar voortgangsrapport voor met daarin onder andere de resultaten van de VCM-enquete en een operationele stand van zaken inzake de mestverwerking in Vlaanderen (Kalenderjaar 2013). Een aantal concrete vaststellingen die we uit deze enquête en het rapport van VCM kunnen halen zijn de volgende: