eigen_frontfoto

Wat is Biogas-E vzw?

Kennisoverdracht en sectoropvolging

Biogas-E vzw is een onafhankelijk kenniscentrum met betrekking tot alle aspecten (technologisch, economisch, wetgevend, sociaal, ecologisch) van anaerobe vergisting. Door nauw samen te werken met verschillende instellingen houdt Biogas-E een stevige voet in de praktijk.

Biogas-E bereikt haar doelpubliek via de verspreiding van nieuwsbrieven en publicatie van artikels op de eigen website. Twee maal per jaar komt het Bio-Energiemagazine uit, waarin de belangrijkste topics binnen de biogas- en biomassasector worden uitgelicht. Jaarlijks publiceert Biogas-E het voortgangsrapport, waarin de huidige toestand en de verwachtingen voor anaerobe vergisting in Vlaanderen worden beschreven. De belangrijkste statistieken, zoals het aantal biogasinstallaties, de hoeveelheid groene stroomproductie en hoeveelheid groene warmteproductie, komen aan bod in het rapport. Daarnaast tracht Biogas-E met vele andere publicaties en brochures in te gaan op specifieke aandachtspunten en knelpunten binnen de sector.

Sectorontwikkeling en marktstimulering

Biogas-E volgt technologische innovatie op binnen de sector via de coördinatie van en deelname aan verschillende (inter)nationale onderzoeksprojecten. In 2010 ging het eerste project genaamd Graskracht van start. Er werd onderzocht of de (co-)vergisting van grasmaaisel een oplossing kan bieden voor de hoge afzetkosten die aangerekend worden voor de verwerking ervan. Meer informatie over onze lopende en afgelopen projecten is te raadplegen op onze projectpagina.

Beleidsondersteuning en -ontwikkeling

Vanuit onze eigen kennis en ervaring (van stakeholders) tracht Biogas-E ook de overheid op een objectieve manier te informeren en de invloed van wijzigende wetgeving op de sector in te schatten, met oog op (het stimuleren van) de verdere ontwikkeling van anaerobe vergisting in Vlaanderen.

Netwerk- en platformfunctie

In 2014 startte Biogas-E met een ledenwerking. Dankzij de ledenwerking slaagt Biogas-E erin een netwerk uit te bouwen van de belangrijkste belanghebbenden binnen de biogassector in Vlaanderen. Via studiedagen en excursies tracht Biogas-E exploitanten, leveranciers, overheden, studenten en andere geïnteresseerde samen te brengen voor boeiende discussies omtrent actuele thema’s in de sector. Tot en met 2021 organiseerde Biogas-E het Vlaams Vergistingsforum, een congres uniek in zijn soort waarin alle relevante thema’s betreffende biogasproductie aan bod komen. Sinds 2023 werd dit omgedoopt tot het Vlaams Bio-Energieforum waar, in samenwerking met ODE Bio-Energieplatform, wordt ingezoomd op de laatste ontwikkelingen gelinkt aan anaerobe vergisting alsook op energieproductie uit vaste biomassa. Stakeholders kunnen zich iedere twee jaar in de gebundelde thematieken komen verdiepen.

Aanspreekpunt

Biogas-E vzw is een neutraal aanspreekpunt waar alle mogelijke partijen welkom zijn voor onafhankelijke informatieverstrekking. Het heeft dan ook een unieke positie binnen de sector en verbindt diverse stakeholders.

Duurzaamheid en circulariteit voorop!

Biogas-E ontvangt een toelage van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap en de Provincie West-Vlaanderen voor de ondersteuning van haar werking.

VEKA

 

provincie west-vlaanderen