eigen_frontfoto

Code goede praktijk voor het duurzaam gebruik van digestaat

Image
Bemesten

Kwaliteitsvolle digestaatproducten zijn duurzame organische meststoffen die in de landbouw nuttig kunnen worden gebruikt. Door verschillende wetgeving die de kwaliteit van digestaat reglementeert en opvolgt, behoort Vlaanderen hierin tot de top van Europa. De normwaarden voor verontreiniging zijn strikt vastgelegd en zijn gebaseerd op een dynamisch model waarbij langdurige toepassing wordt gesimuleerd. Het risico om de bodem te verontreinigen met digestaat is hierdoor uiterst klein, op voorwaarde dat de samenstelling voldoet aan de normwaarden.  

In kader van het bekomen van kwaliteitsvolle digestaatproducten en het duurzaam gebruik ervan werden twee folders – één voor landbouwers en één voor uitbaters van vergisters – alsook een achtergronddocument opgesteld die de code goede praktijk samenvatten en als een leidraad fungeren. Deze documenten werden opgemaakt door samenwerking tussen VCM, Vlaco, Febiga, Ilvo, Inagro, Universiteit Gent en Biogas-E. 

In het achtergronddocument is aandacht voor drie sleutelpunten. In de folders worden deze vertaald naar concrete aandachtspunten voor enerzijds landbouwers en anderzijds uitbaters van vergisters. Het betreft volgende sleutelpunten:

  • Kwaliteit van digestaat – Traceerbaarheid speelt een cruciale rol in kwaliteitsopvolging, en dus in duurzame afzet. De verschillende van toepassing zijnde reglementering worden dan ook opgelijst.
  • Variabiliteit van digestaat – ‘Digestaat’ staat voor een veelheid aan producten: ruw digestaat, dunne en dikke fractie van digestaat, gedroogd digestaat, effluent van de dunne fractie van digestaat en mineralenconcentraten uit digestaat. Variabiliteit in samenstelling van deze digestaatproducten kan optreden tussen vergistingsinstallaties, door verschillen in bedrijfsvoering, alsook binnen een bepaalde installatie, door bijvoorbeeld een wijziging in inputstromen. Tips worden gegeven om variabiliteit te beperken en in kader van representatieve staalname. 
  • Gebruik van digestaat in de landbouw – Het concept ‘meten is weten’, waarbij aanbieders van digestaatproducten correcte en duidelijke informatie aanleveren aan afnemers, is essentieel om een doordachte keuze te kunnen maken omtrent het duurzaam gebruik van digestaatproducten. Verder wordt bij oordeelkundig bemesten verwezen naar het belang van het principe van de 4 J’s: juiste mestsoort, juiste tijdstip van toediening, juiste dosis, juiste bemestingstechniek. Enkele praktijkvoorbeelden geven meer inzicht bij toepassing van deze zaken.

Bekijk ook de brochure over digestaat die werd gepubliceerd door Nutricycle Vlaanderen en is afgeleid van de code goede praktijk.

Foto: © Pixabay

Datum publicatie
Tags