eigen_frontfoto

Eén jaar SEMPRE-BIO

SEMPRE-BIO (SEcuring doMestic PRoduction of cost-Effective BIOmethane) is een project gefinancierd onder het Horizon Europe Cluster 5 programma en loopt van november 2022 tot april 2026. Het projectdoel is de demonstratie van nieuwe en kosteneffectieve oplossingen voor de productie van biomethaan, die essentieel worden geacht om de Europese Green Deal en de klimaat- en energiedoelstellingen voor 2030 alsook de netto nuluitstoot van broeikasgassen tegen 2050 te bereiken. Bijkomend wil SEMPRE-BIO de marktintroductie van biomethaangerelateerde technologieën vergroten. 

Begin november 2023 bereikte het project de mijlpaal van één jaar. Een overzicht van de vooruitgang en realisaties:

Algemene Vergadering in Leipzig

Tijdens de tweede algemene vergadering die eind november doorging bij projectpartner DBFZ te Leipzig werden alle projectpartners samengebracht om de nieuwste updates te bespreken, kennis uit te wisselen en banden te versterken. Er werd dieper ingegaan op de voortgang en bevindingen van de drie case studies en nieuwste ontwikkelingen binnen de verschillende werkpakketten werden uitgebreid aangehaald. De complexiteit van de valorisatie van CO2 uit biomethaanstromen, economische beoordelingen en marktacceptatie van de innovatieve technologieën werden onder de aandacht gebracht en de effectiviteit van de communicatie- en disseminatieactiviteiten werd geëvalueerd om de impact van SEMPRE-BIO te maximaliseren.

Lees hier het officiële persbericht van de algemene vergadering.

Updates

In de eerste maanden van het project identificeerden we relevante stakeholders. Er werd een overzicht opgesteld van hun belangen, zorgen, invloed en relatie met het project. Door dit in kaart te brengen, willen we inzicht krijgen in hun rol en impact op het SEMRPE-BIO project. Dit om effectieve communicatiestrategieën te ontwikkelen, partnerschappen te bevorderen en specifieke behoeften en interesses te identificeren. 

Op de verschillende sites in Baix Llobregat (ES), Bourges (FR) en Adinkerke (BE) worden Europese Biomethaan Innovatie Ecosystemen (EBIE's) opgezet. Deze zullen dienen als basis voor de versnelde ontwikkeling en implementatie van duurzame biomethaanoplossingen in Europa. Ze zijn ontworpen om kennisdeling tussen verschillende stakeholders te vereenvoudigen en innovatie, ontwikkeling en adoptie van biogas/biomethaan-gerelateerde technologieën en oplossingen te bevorderen. Voor elke EBIE werd de opzet en de benadering voor implementatie en ontwikkeling in kaart gebracht. De interne structuur en organisatie van elke case wordt uitgebreid geanalyseerd voor er gestart wordt met de opbouw.

Europese Biomethaan Innovatie Ecosystemen (EBIE's)

 1. Afvalwaterzuiveringsintallatie (ES): kleinschalige biogas-naar-biomethaaninstallatie, met combinatie van CO2-biomethanisatie en PEM-elektrolyse
 2. Green Waste Treatment Plant (FR): kleinschalige (hout)afval-naar-biomethaaninstallatie, met combinatie van pyrolyse en syngasbiomethanisatie, met opzuivering naar biomethaan
 3. Melkveebedrijf (BE): schaalverkleiding van een oplossing die bio-LNG en vloeibaar CO2 kan produceren uit biogas, met integratie van het opzuiveringsproces op boerderijschaal 

SEMPRE-BIO slaat samen met drie andere Horizon projecten rond biomethaan de handen in elkaar met oog op het opstellen een gezamenlijk rapport met beleidsaanbevelingen rond biomethaan in verschillende Europese landen. In oktober (M12) werd de eerste versie van dit rapport afgewerkt.  Concrete beleidsaanbevelingen gericht op de onderzochte biomethaantechnologieën zullen pas later in kaart worden gebracht omdat deze eerst geëvalueerd dienen te worden op de verschillende demo sites. Meer gedetailleerde aanbevelingen zullen volgen als onderdeel van toekomstige rapporten (in M24 en M42).

Het project zet sterk in op communicatie en disseminatie. Alle geïnteresseerden kunnen terecht op de SEMPRE-BIO website of LinkedIn pagina voor meer info en nieuws over het project en project gerelateerde topics. Aan de hand van verschillende blog posts worden verschillende aspecten van biomethaan in de kijker gezet. Ook de verschillende case studies worden een voor een uitgelicht. Op 15 november vond een eerste webinar plaats rond de uitdagingen en kansen voor biomethaan. 

Lancering SEMPRE-BIO nieuwsbrief: BIO-MOMENTUM

In november werd de allereerste nieuwsbrief van het SEMPRE-BIO project gelanceerd. Hierin komen de nieuwste ontwikkelingen, innovaties en inzichten uit het project aan bod. Daarnaast biedt de nieuwsbrief heel wat informatie rond duurzame energieoplossingen, bio-energie en circulaire economie met de focus op biomethaan.  

Highlights uit de eerste nieuwsbrief:

 • Jaaroverzicht: bekijk de evolutie van het project gedurende de afgelopen 12 maanden.
 • Toekomstige ontwikkelingen: bekijk de mijlpalen voor de komende maanden.
 • Zusterprojecten: leer meer over de zusterprojecten BIOMETHAVERSE, HYFUELUP en METHAREN, en hun bijdragen aan de vooruitgang van de biomethaansector.

Abonneren? Deze jaarlijkse nieuwsbrief is beschikbaar op de LinkedIn pagina van SEMPRE-BIO.

Te verwachten

 • Blog posts van case study 3 (december 2023) en case study 1 (januari 2024)
 • Een eerste publiek rapport over de opportuniteiten voor de valorisatie van CO2 uit biogas (december 2023)
 • Een interactieve kaart met de huidige CO2 valorisatie in Europa op de SEMPRE-BIO website (begin 2024)
 • Een webinar over de verschillende EBIE's en hun vooruitgang (oktober 2024)
 • Opstart van de verschillende EBIE's (2024)

Foto: © SEMPRE-BIO

With support of: Horizon Europe

EC

The SEMPRE-BIO project has received funding from the European Union's Horizon Europe programme (HORIZON-CL5-2021-D3-03-16), under Grant Agreement number 101084297.

Tags
Datum