eigen_frontfoto

biomethaan

Gas.be kent premie toe aan biomethaanprojecten

Datum publicatie

Gas.be lanceert een premie voor biomethaanprojecten in België die injecteren in het transport- of distributienet. Met deze actie wil gas.be de productie van biomethaan stimuleren. Deze premie kan gecombineerd worden met de subsidies toegekend door de Vlaamse Overheid.

Per project bedraagt de premie maximaal 20.000 euro, zolang het voorziene budget niet wordt overschreden. De aanvraagprocedure loopt van 1 juli 2020 tot en met 31 augustus 2020

Aquafin start met eerste biomethaanproject

Datum publicatie

Aquafin wil eind dit jaar starten met een eerste biomethaanproject. Vandaag beheert Aquafin 14 biogasinstallaties die biogas produceren uit slib, afkomstig van de waterzuiveringsinstallaties. Op de site van Antwerpen Zuid zal de WKK-installatie vervangen worden door een biomethaaninstallatie. Het biogas wordt opgezuiverd tot aardgaskwaliteit en geïnjecteerd in het gasnet.

VREG lanceert garanties van oorsprong voor groen gas

Datum publicatie

Vorig jaar besliste de Vlaamse regering het toekennen van garanties van oorsprong (GO's) voor biomethaan te regulariseren (meer info). Het bestaande registratiesysteem voor GO's voor elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen of kwalitatieve WKK werd uitgebreid met GO's voor gas, warmte en koude uit hernieuwbare energiebronnen. Het toekennen van GO's bleef ook na deze uitbreiding een bevoegdheid van de VREG.

Budget biomethaan daalt in call groene warmte 2020

Datum publicatie

De Vlaamse regering heeft in een nieuw Ministerieel Besluit van 31/01/2020 de organisatie van de eerste call voor de ondersteuning van groenewarmteprojecten vastgelegd. De call groene warmte ondersteunt nuttige-groenewarmte-projecten, de benutting van restwarmte en efficiënte stadsverwarming of -koeling, en de productie van biomethaan. Het maximale subsidiebedrag voor biomethaanprojecten is gedaald tot €250.000, terwijl dit in de vorige calls steeds op €1.000.000 lag.

Eerste tankstation met bio-CNG opent in Brussel

Datum publicatie

Total Belgium zorgt voor een primeur in België met de opening van het eerste bio-CNG tankstation in België. De uitbreiding van het bestaande tankstation met biomethaan kwam er op vraag van Sibelga, de Brusselse distributienetbeheerder, dat zijn wagenvloot wil vergroenen.

Hoeveel biomethaan kan er in België geproduceerd worden?

Datum publicatie

De productie van biogas biedt verschillende voordelen. Lokale biomassastromen worden omgezet tot een multi-toepasbare hernieuwbare energiebron met een sterke CO2-reductie tot gevolg. Binnen België worden nog vele organische reststromen niet gebruikt voor biogasproductie. Anderzijds kunnen nieuwe landbouwtechnieken voor bijkomende biomassa zorgen, zoals de teelt van energierijke tussengewassen.

Biomethaan voor de scheepvaart

Datum publicatie

De internationale maritieme scheepvaart is tegenwoordig verantwoordelijk voor 2-3% van de globale CO2-emissies. Tegen 2050 kan hun bijdrage zelfs tot 15% stijgen indien er geen maatregelen komen om de emissies te beperken.

VREG Marktmonitor - veel interesse voor groen gas

Datum publicatie

Elk jaar voert de VREG een enquête uit bij 1000 gezinnen en 1500 bedrijven met een aantal vragen over hun gedrag en inzichten in de energiemarkt. Voor het eerst polste de marktmonitor naar de interesse om groen gas te kopen, gas afkomstig uit hernieuwbare bronnen. Liefst 82% van de gezinnen geeft aan hier interesse in te hebben. Ook bedrijven zijn geïnteresseerd: 74% van de kleine bedrijven en 75% van de kmo’s heeft interesse.

Hoe kunnen we de marktopname van biomethaan versnellen?

Datum publicatie

Biomethaan begint aan een opmars, niet alleen in België maar ook in de rest van Europa. Om deze ontwikkeling te versnellen, lanceert het Europese project REGATRACE een gerichte bevraging van (potentiële) professionele consumenten en (potentiële) producenten. Deze bevraging duurt maximaal 10 min, maar levert Biogas-E en de andere partners van het project zeer waardevolle info. Voor een vlotte deelname, gelieve te beschikken over cijfers van het gasverbruik binnen uw bedrijf.

Regatrace project gaat van start

Datum publicatie

Regatrace, het REnewable GAs TRade Centre in Europe, is een Horizon 2020 project, gecoördineerd vanuit Europese organisaties. Het RegaTrace project heeft tot doel een goed werkende biomethaan markt in Europa te faciliteren en handel in biomethaan tussen verschillende landen mogelijk te maken. Biogas-E neemt deel in het project als nationale partner en zal Vlaamse kennis in het project brengen zodat het Europees handel systeem onmiddellijk toepasbaar zal zijn in Vlaanderen. Het project ging van start in juni 2019.