eigen_frontfoto

biomethaan

IGEAN hernieuwt biogasinstallatie en investeert in biomethaan

Datum publicatie

Sinds 1992 is IGEAN op de voormalige stortplaats in Brecht actief bezig met het verwerken en herwaarderen van GFT-afval tot biogas en compost. Als één van de biogaspioniers in Vlaanderen, heeft IGEAN een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van de biogassector. Na bijna 30 jaar was de tijd rijp om de bestaande processen en installaties te evalueren en een toekomstplan voor de site vorm te geven.

Herziening technisch voorschrift biomethaan

Datum publicatie

Synergrid heeft een revisie van het technisch voorschrift G8/01 ‘Voorschrift Biomethaan’ gepubliceerd. Het doel van de herziening was het voorschrift zo ruim mogelijk open te stellen voor alle soorten injecties.

Het voorschrift is aangepast om:

Productnormen voor bio-CNG en bio-LNG vastgelegd

Datum publicatie

Biomethaan vormt in gecomprimeerde vorm (bio-CNG) of vervloeide vorm (bio-LNG) een perfect hernieuwbaar alternatief voor de fossiele tegenhangers. Het gebruik van biobrandstoffen op basis van biomethaan kan de CO2-uitstoot van de transportsector gevoelig laten dalen. Volgend op de Europese richtlijn hernieuwbare energie worden in België de productnormen voor transportbrandstoffen op basis van biogas vastgelegd.

Biomethane Map brengt biomethaaninstallaties in kaart

Datum publicatie

Naar jaarlijkse gewoonte bundelden European Biogas Association (EBA) en Gas Infrastructure Europe (GIE) de krachten om een overzichtskaart te maken van alle biomethaaninstallaties in Europa. De gegevens werden aangeleverd door de verschillende nationale associaties.

Stand van zaken GO’s groen gas

Datum publicatie

In 2019 besliste de Vlaamse Regering om niet enkel garanties van oorsprong (GO’s) voor hernieuwbare elektriciteit toe te kennen, maar het systeem uit te breiden voor groen gas, warmte en koude (meer info). Sindsdien kan er ook voor biomethaan, geproduceerd in Vlaanderen, GO's aangevraagd en verhandeld worden.

Warmteplan 2025

Datum publicatie

Op vrijdag 10 december heeft de Vlaamse Regering de nieuwe visienota over verduurzaming van warmte in Vlaanderen goedgekeurd. Het ‘Warmteplan 2025’ bevat 26 maatregelen om de omslag te maken naar duurzaam verwarmen en het vergroenen van energiedragers. Het plan zorgt daarmee voor de uitvoering van de doelstellingen rond groene warmte en restwarmte in het Regeerakkoord 2019-2024, de beleidsnota Energie 2019-2024 en het Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021-2030.

Het Warmteplan 2025 legt ook de visie en ondersteuning voor biogas en biomethaan vast voor de komende jaren:

Groen gas telt mee in ETS

Datum publicatie

EU ETS

Het Europees handelssysteem in emissierechten (EU ETS) werkt volgens een ‘cap and trade’ principe, waarbij de totale uitstoot aan broeikasgassen (BKG) door installaties onder het systeem is afgetopt. Deze cap wordt jaarlijks verlaagd zodat de totale BKG-uitstoot daalt.

Officiële inhuldiging biomethaaninstallatie Aquafin

Datum publicatie

Gisteren vond de officiële inhuldiging plaats van de biomethaaninstallatie die sinds eind september operationeel is op de rioolwaterzuivering van Aquafin in Antwerpen-Zuid. Dit gebeurde door Vlaams minister van Energie Zuhal Demir. Slib wordt vergist en het gewonnen biogas wordt opgewaardeerd tot biomethaan, en dus groen gas. Zowel de toepassing op rioolwater als de financiële constructie zijn pionierswerk in Vlaanderen. Eind november nam Biogas-E, tijdens een georganiseerde technische rondleiding, alvast een kijkje op de site.

De Europese biogas- en biomethaansector in 2020

Datum publicatie

Eind november publiceerde de European Biogas Association (EBA) haar jaarlijks statistisch rapport. Dit omvat de meest actuele informatie over en analyses van de Europese biogas- en biomethaansector in 2020, alsook een vooruitblik op (midden)lange termijn.

Biomethaan doet intrede bij landbouwvoertuigen

Datum publicatie

De voorbije jaren werden reeds veel inspanningen geleverd om de emissie van landbouw- machines met dieselaandrijving te doen dalen. Recent werd nog een stap verder gegaan, met ‘s werelds eerste massageproduceerde tractor die op methaan rijdt. Door aandrijving met biomethaan, op basis van plantaardige landbouwreststromen of mest, wordt de verdere vergroening van dergelijke landbouwvoertuigen mogelijk. Bijkomende voordelen zijn de sterke reductie in CO2 en fijn stof in vergelijking met de klassieke dieselmotor.