eigen_frontfoto

Ons afval als energiebron, voor een duurzamere industrie en landbouw

Biomethaan

In de komende decennia staan België en Vlaanderen voor een reeks uitdagingen in de zoektocht naar nieuwe en duurzame energiebronnen. Enerzijds moeten wij onze klimaatdoelstellingen behalen, een betaalbare energietransitie realiseren en minder afhankelijk van het buitenland worden. Anderzijds moeten we onze industrie slagkrachtig houden en onze landbouw op zo’n manier verduurzamen dat die een leefbare toekomst biedt aan onze landbouwers.

Green Gas platformWij, het Green Gas Platform (Gas.be, Biogas-E en Valbiom) in samenwerking met Denuo, zijn ervan overtuigd dat biomethaan op al deze uitdagingen op zijn minst een deel van het antwoord biedt, naast andere hernieuwbare energiebronnen en energiebesparende maatregelen. Door ons te verenigen onder de vlag van het Green Gas Platform, presenteren we een verenigd front naar beleidsmakers, belanghebbenden en het publiek, en onderstrepen we de urgentie en het belang van het omarmen van biomethaan als een belangrijk onderdeel van onze energiestrategie.


Aan de hand van een position paper willen wij deze overtuiging verder verspreiden onder de beleidsmakers en gewone burger. Met de verkiezingen in het vooruitzicht is het cruciaal de nieuw gekozen beleidsmakers een goed begrip te kunnen brengen van de mogelijke oplossingen. Dit kan aan de hand van de paper die de waarde van biomethaan verduidelijkt, enkele misvattingen de wereld uit helpt en verschillende beleidsmaatregelen voorlegt die opgedeeld zijn in de kernprincipes: reguleren, stimuleren en faciliteren. Op deze manier wordt ernaar gestreefd om onze, op vandaag achterophinkende regio, meer op de ’biomethaankaart’ te zetten.

Raadpleeg de position paper in bijlage.

Datum publicatie
Tags