eigen_frontfoto

BIP - Biomethane Industrial Partnership

In mei 2022 introduceerde de Europese Commissie een doelstelling voor duurzame productie van 35 miljard kubieke meter biomethaan tegen 2030 als onderdeel van het REPowerEU-plan. Beleidsmakers en de industrie werken samen in het Biomethaan Industrial Partnership (BIP) om dit doel te bereiken. Het werk van het BIP is gestructureerd in zes Task Forces waarin de leden en experten samenwerken aan specifieke onderwerpen op basis van het werkprogramma. Geïnteresseerde belanghebbenden die actief willen bijdragen en willen meewerken aan dit doel, kunnen zich aanmelden voor het lidmaatschap van de Task Force via de website van het BIP.

Task Force 1: Nationale biomethaandoelstellingen, strategieën en beleid

Het doel van Task Force 1 is om de EU-lidstaten te voorzien van nuttige inzichten en richtlijnen om nationale doelstellingen, strategieën en beleid voor biomethaan te ontwikkelen. De belangrijkste nadruk van Task Force 1 ligt op het communiceren van biomethaangerelateerde acties en nationale doelstellingen tegen 2030 in de nationale energie- en klimaatplannen (NECP's) voor 2023-2030. Dit wordt bevordert door het delen van kennis tussen de lidstaten. Het doel is om een netwerk van ambtenaren te creëren met een link naar biomethaan die zouden kunnen profiteren van de collectieve capaciteit, invloed en inzichten om een alomvattende reeks maatregelen voor te stellen om de nationale duurzame inzet van het groen gas te versnellen.

Publicaties TF1: 

  • ‘Biomethane incentives and their effectiveness’ 
 Task Force 2: Versnellen van de ontwikkeling van biomethaanprojecten

Task Force 2 werkt aan het identificeren en opschalen van 'best practices', het initiëren van creatieve oplossingen en het overwinnen van barrières om investeringen in nieuwe biomethaanprojecten in de hele waardeketen te versnellen. Aan de hand van 'best practices' wil de Task Force ontwikkeling van biomethaanprojecten, investeringen en vergunningsprocedures versnellen. De Task Force richt zich ook op het verkennen van de opkomende markt voor biogene CO2, het beoordelen van het gebruik van biologisch afbreekbare kunststoffen in biomethaanfabrieken, het onderzoeken van de veiligheid van de toeleveringsketen van biomethaan en het opstellen van een rapport over digestaat. Bijkomende onderwerpen die binnen Task Force 2 aan bod komen zijn een evaluatie van logistieke oplossingen voor de productie van biomethaan op locaties ver van gasnetten en onderzoek van 'best practices' voor het aansluiten van biomethaanfabrieken op gasnetten binnen de hele EU.

Publicaties TF2: 

  • 'Accerelating biomethane permitting' + factsheet
  • 'A vision on how to accerelate biomethane project development' 
Task Force 3: Duurzaam potentieel voor innovatieve biomassabronnen

Task Force 3 beoordeelt het duurzaam potentieel van verschillende biomassabronnen om biomethaan te produceren. Er zijn aanzienlijke inspanningen nodig om duurzame biomassagrondstoffen te verzamelen om biomethaanproductie-installaties te voeden. Deze Task Force richt zich op het beoordelen van het Europese potentieel voor duurzame rotatie-/sequentiële teelt om voor de productie van grondstoffen voor biomethaan op marginale en verontreinigde gronden. Andere onderwerpen die door de Task Force worden behandeld, zijn het beoordelen van de gevolgen voor het koolstofbudget, bodemvoedingsstoffen, water en biodiversiteit van rotatie-/sequentiële teelt en de mogelijkheden van aanvullende innovatieve duurzame grondstoffen, inclusief afval en residuen.

Publicaties TF3: 

  • 'Feedstock production on marginal and contaminated land – An EU wide potential assessment'
Task Force 4: Kostenefficiëntie van de productie van biomethaan en de aansluiting op het net

Task Force 4 identificeert en faciliteert manieren om de kosten van biomethaanproductie en netaansluiting te verlagen. Biomethaan kan bijdragen aan een kosteneffectieve energietransitie en inspanningen om de productiekosten verder terug te dringen, kunnen verdere groei mogelijk maken. Deze Task Force staat in voor onder meer het optimaliseren van de business case voor de productie van biomethaan door de valorisatie van biogene CO2 en digestaat als bijproducten, en een business case analyse van de productie van e-methaan. Daarnaast worden strategieën onderzocht om de technologie- en operationele kosten die verband houden met de productie van biomethaan te minimaliseren, en de kosten te verlagen die verband houden met de injectie van biomethaan en de noodzakelijke netversterking, inclusief reverse flow-technologie en netwerkuitbreidingen.

Publicaties TF4: 

  • 'Insights into the current costs of biomethane production from real industry data'
  • 'Biogenic CO2: The Role of the Biomethane Industry in Satisfying a Growing Demand'
Task Force 5: Onderzoeks-, ontwikkelings- en innovatiebehoeften

Task Force 5 identificeert de huidige status van onderzoek, ontwikkeling en innovatie op het gebied van biomethaanproductie. Continu onderzoek, ontwikkeling en innovatie is belangrijk voor toekomstige groei en om de strategische autonomie van Europa op het gebied van groene technologie te vergroten. De Task Force beoordeelt verschillende innovatieve thermochemische, biochemische/elektrochemische en biologische technologieën voor de productie van biomethaan. Daarnaast kijkt men naar de valorisatie van digestaat en de methaniseringstechnologie om de valorisatie van biogeen CO2 te vergemakkelijken, evenals de geïntegreerde productie van biomethaan en groene waterstof.

Publicaties TF5: 

  • 'Innovative technologies for biomethane production'
Task Force 6: De integratie van Oekraïne als leverancier van duurzaam biomethaan

Task Force 6 werd opgericht naar aanleiding van de ondertekening van het Memorandum of Understanding (MoU) tussen de EU en Oekraïne over een strategisch partnerschap voor hernieuwbare gassen, waaronder biomethaan, waterstof en andere synthetische gassen. Task Force 6 werkt aan het ontsluiten van de biomethaanproductie in Oekraïne, het verminderen van de afhankelijkheid van de import van fossiele brandstoffen uit Rusland en het opbouwen van een sterkere energiesamenwerking tussen de EU en Oekraïne. Deze Task Force probeert regelgevende belemmeringen in kaart te brengen, de totstandbrenging van een concurrerende en transparante grensoverschrijdende markt te vergemakkelijken, proefprojecten te bevorderen en de noodzakelijke schaalvoordelen te bevorderen voor de wijdverbreide toepassing van biomethaan.

Publicaties TF6: /

Alle publicaties zijn beschikbaar op de BIP website of via deze link.

Datum