eigen_frontfoto

Flexibele Energieproductie

Door de toenemende productie van zon- en windenergie in Vlaanderen, en met uitbreiding Europa, stijgt de vraag naar flexibiliteit op de elektriciteitsmarkt. De productie van zon- en windenergie is immers weersafhankelijk en dus niet in functie van de vraag naar elektriciteit waardoor op sommige momenten een overschot of tekort aan elektriciteit ontstaat. Flexibele productie-installaties moeten deze tekorten opvangen door meer te produceren of de overschotten wegwerken door hun productie te verminderen. De productie van elektriciteit moet immers ten alle tijden gelijk zijn aan de vraag naar elektriciteit om het evenwicht van het net niet te verstoren.

Biogasinstallaties hebben de mogelijkheid om flexibiliteit aan te bieden en zo bij te dragen aan de netstabiliteit. Een WKK-motor kan snel afgeregeld worden en biogas kan eenvoudig voor lange tijd opgeslagen worden. Deze twee troeven maakt dat biogas één van de weinige hernieuwbare energiebronnen is dat vraaggestuurd kan produceren.

Momenteel worden biogasinstallaties ingezet op de reservemarkt. De reservemarkt moet de real-time onbalansen opvangen op het elektriciteitsnet. Deze onbalansen ontstaan door bijvoorbeeld het uitvallen van een elektriciteitscentrale, een onverwachte bewolkte dag etc. Elia, de transmissienetbeheerder in België, gaat deze onbalansen wegwerken door het activeren van reservecapaciteit die op voorhand was gecontracteerd. Een biogasinstallatie kan zowel neerwaarts afgeregeld worden, indien er een overschot is aan elektriciteit of opwaarts, indien er een tekort is. Biogasinstallaties krijgen een vergoeding voor het vrijhouden van de gereserveerde capaciteit. Naarmate de vraag naar reservecapaciteit toeneemt, stijgt ook de vergoeding. De deelname van biogasinstallaties aan de regelvermogenmarkt wordt meestal georganiseerd door aggregatoren die verschillende installaties verzamelen in een virtuele energiecentrale. Door de gecoördineerde aanpak kan deze virtuele centrale dezelfde regelvermogens aanbieden als de grote ‘klassieke’ centrales.

Naast de gereserveerde reservecapaciteit opende Elia in juli 2017 ook de markt voor niet-gereserveerde reservecapaciteit voor alle marktspelers. Met BidLadder kunnen installaties hun opwaartse of neerwaartse capaciteit aanbieden op kwartierbasis. Elia selecteert de benodigde aanbiedingen om het evenwicht op het elektriciteitsnet te bewaren. BidLadder laat biogasinstallaties toe om eenvoudiger en sneller in te spelen op de vraag naar regelvermogen.

Datum