eigen_frontfoto

GREEN investeringssteun

De GREEN investeringssteun (GRoener en Efficiënter ENergieverbruik in de industrie) is bedoeld voor ondernemingen (kmo's of grote ondernemingen) in het Vlaamse Gewest die investeren om hun productieproces te vergroenen (transitie van fossiele brandstoffen naar elektriciteit of groene energie) of om hun totale energieverbruik te verminderen. De projectoproep loopt tot eind 2024 of tot uitputting van het budget. Ook derdepartijfinanciering is steunbaar.

Voorwaarden

Onder andere biogasinstallaties met een WKK komen in aanmerking voor deze steun indien voldaan wordt aan de voorwaarden van het Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO). Alleen ecologie-investeringsprojecten met een minimum investeringsbedrag van €50.000 komen in aanmerking. 

Investeer je als bedrijf in een technologie die op de limitatieve technologieënlijst staat of een investeringsbedrag van minimum €3.000.000 heeft, dan is respectievelijk de ecologiepremie+ of Strategische Ecologiesteun van toepassing.

Bedrag

De totale steun wordt beperkt tot €1.000.000 per onderneming voor de volledige projectduur. Het steunpercentage (van 20% tot 40%) is afhankelijk van de ecoklasse van de investering en van de grootte van de onderneming (kmo of grote onderneming). 

Procedure

Voor een mogelijke aanvraag dient eerst contact opgenomen te worden met een VLAIO bedrijfsadviseur via het aanmeldingsformulier. Hieruit zal blijken of de investeringsplannen kans maken op subsidiëring en waar de aandachtpunten liggen voor het opmaken van een goede subsidieaanvraag.

green investering
© VLAIO

 

Datum