eigen_frontfoto

Veolia

Als milieudienstenfirma ontwikkelt en implementeert Veolia innovatieve oplossingen op het gebied van waterzuivering, afvalterugwinning en efficiënt energiebeheer, die aangepast zijn aan de behoeften van elke klant. Dankzij Veolia's vrouwen en mannen denken wij voortdurend na over een meer respectvoller beheer van onze bronnen, waarbij wij niets verloren laten gaan. Alles wordt gerecycleerd, geherwaardeerd of gedeeld. Al onze acties zijn gericht op het ideaal van een volledige circulaire economie voor een duurzamer groeimodel.

Website: www.veolia.be

Image
Veolia