eigen_frontfoto

Lerend Netwerk GFT-vergisting

Van bananenschil tot energie - samen voor meer GFT-vergisting

Het Collectief Duurzame Energie (CoDE) nodigt u van harte uit voor het eerste Lerend Netwerk omtrent GFT-vergisting, getrokken door Biogas-E. Als onderdeel van het VLAIO-netwerk richten we ons op het ondersteunen van bedrijven in hun zoektocht naar het vergroenen van energiedragers. Onze focus ligt op samenwerking en het omarmen van innovatieve oplossingen om uw bedrijf te helpen groeien en verduurzamen.             

Waarom deelnemen aan ons Lerend Netwerk?

Een Lerend Netwerk is dé kans om viermaal per jaar in een vaste groep van gelijkgestemde ondernemers kennis en ervaringen uit te wisselen over specifieke thema's. Dit netwerk biedt u diepgaande kennisdeling, innovatieve oplossingen, samenwerkingen, een ruime blik en is actiegericht.

In deze eerste reeks richten we ons op de vergisting van GFT-afval, een cruciale stap voordat het afval naar compostering gaat. Het Lerend Netwerk bestaat uit vier interactieve sessies. Deze sessies worden telkens ingeleid en begeleid door een expert. Tijdens de eerste sessie worden de verschillende thema's vastgelegd in samenspraak met de deelnemers.

Datum en tijd: 27/08/2024, 13u15                        
Locatie: IVVO, Bargiestraat 6, 8900 Ieper

Programma
  • Introductie CoDE en lerend netwerk 
  • De Vlaamse biogassector in 2022/2023 
  • Discussie omtrent de te behandelen onderwerpen (bijvoorbeeld biomethaan, flexibiliteit, opportuniteiten biogene CO2, enz.) 
  • Pauze 
  • Praktijkvoorbeeld IVVO 
  • Plaatsbezoek
Lerend Netwerk GFT-vergisting

Meld u aan voor het eerste Lerend Netwerk GFT-vergisting!

[Registreer hier] voor 21 augustus 2024.

Voor meer informatie omtrent dit Lerende Netwerk kunt u contact opnemen via info@biogas-e.be. Wilt u meer weten over GFT-vergisting in Vlaanderen? Eind 2023 lanceerde Biogas-E een campagne over de selectieve inzamelplicht van huishoudelijk bio-afval. Ontdek er hier alles over.

Collectief Duurzame Energie

CoDE is een samenwerking tussen Biogas-E, COGEN Vlaanderen, Flux50 en ODE Vlaanderen. 

Benieuwd naar wat er nog allemaal op de agenda staat?     
www.duurzame-energie.org

VLAIO

Samen voor sterk, ambitieus ondernemen.     
CoDE maakt deel uit van een netwerk van initiatieven waar u gebruik van kan maken.

Ontdek ze allemaal op            
www.vlaio.be/sterkondernemen           
#sterkondernemen

Tags
Datum