eigen_frontfoto

Eén jaar NUTRI-KNOW

NUTRI-KNOW is een project gefinancierd onder het Horizon Europe programma en loopt van januari 2023 tot december 2025. Het project heeft als doel de resultaten rond nutriëntenbeheer en circulaire bio-economie breed te verspreiden onder de agrarische sector in de vorm van toegankelijke en praktijkgerichte kennis. De informatie hiervoor vloeit voort uit 12 EIP-AGRI (AGRIcultural European Innovation Partnership) Operationele Groepen (OG’s) uit vier lidstaten (Spanje, Italië, België en Ierland) Begin januari 2024 bereikte het project de mijlpaal van één jaar. 

Een overzicht van de vooruitgang en realisaties:

Algemene Vergadering in Ierland

Tijdens de derde algemene vergadering die eind februari doorging bij Teagasc te Wexford in Ierland werden alle projectpartners samengebracht om de nieuwste updates te bespreken, kennis uit te wisselen en banden te versterken. Elke OG betrokken in het NUTRI-KNOW project werd één voor één toegelicht met een korte pitch waarbij de focus lag op de uitdagingen en resultaten. Verder werden de nieuwste ontwikkelingen binnen de verschillende werkpakketten besproken en de koppen bij elkaar gestoken voor een interactieve workshop rond barrières en stakeholderacceptatie van de praktijken die aangehaald werden in de verschillende OG’s. 

Updates

In de eerste maanden van het project lag de focus op het verzamelen van informatie en materialen van de verschillende OG’s die betrokken zijn in NUTRI-KNOW. Daarnaast werden alle relevante stakeholders in kaart gebracht om de uitkomsten (i.e. praktijkgericht materiaal) van het project zo goed mogelijk af te stemmen op de doelgroep. 

De verschillende uitkomsten van de OG’s alsook de huidige praktijken en uitdagingen rond nutriëntenbeheer werden de voorbije maanden uitgebreid geanalyseerd aan de hand van een stakeholderbevraging en interviews. Biogas-E draagt bij aan het project via de OG Pocketboer II en dankzij de nauwe connectie met verschillende stakeholders helpen we de behoeften en barrières rond nutriëntenbeheer nóg beter in kaart te brengen.

What’s next?

Komende maanden gaan de NUTRI-KNOW partners aan de slag om al deze informatie te verwerken in toegankelijk en praktijkgericht materiaal (bv. flyers, informatieve brochures, praktijkabstracts, factsheets). Het doel is om deze materialen breed te verspreiden naar stakeholders actief in of met interesse in nutriëntenbeheer. Zo zullen allerhande publicaties gelinkt aan NUTRI-KNOW en de OG’s beschikbaar worden gesteld via het EU-FarmBook platform, een digitaal platform voor het verzamelen en delen van allerhande kennis/informatie rond land- en bosbouw. Op 8 februari 2024 werd het platform officieel gelanceerd. Verder zullen webinars georganiseerd worden waarin de verschillende stappen uit de nutriëntenwaardeketen (veehouderij, opslagsystemen, verwerkingstechnologieën, kunstmestproductie, transport en toepassing) uitgebreid aan bod komen.

Meer weten?

Volg de LinkedIn pagina van NUTRI-KNOW om op de hoogte te blijven van de meest recente updates of neem een kijkje op de projectwebsite voor meer informatie.

Datum