eigen_frontfoto

OG POCKETBOER 2

De afgelopen jaren hielp de operationele groep POCKETBOER de kleinschalige vergistingssector mee vooruit met concrete stappen in de richting van veranderingen die de kwaliteit van de installaties en de uitbating ervan ten goede komen. Verschillende individuele landbouwers en constructeur(s) voerden reeds wijzigingen door aan (de bouw van) hun installatie(s) om deze beter te laten presteren. Het vervolgtraject POCKETBOER 2 wil deze wijzigingen extra slagkracht geven en de implementatie ervan bij een groot aantal uitbaters stimuleren, met als doel meer pocketvergistingsinstallaties performant te laten draaien. 

Concreet streeft POCKETBOER 2 volgende doelstellingen na:

  • De verdere uitrol van praktijkoplossingen door het:
    • Stimuleren van kennis- en informatie-uitwisseling tussen verschillende stakeholders
    • Verder bestuderen en aankaarten van frequent voorkomende technische knelpunten
    • Begeleiden van steun- en regelgevingsdossiers 
  • De toename aan vertrouwen in de technologie

Verschillende partners slaan de handen in elkaar om deze doelstellingen te realiseren. De kerngroep bestaat uit zowel Inagro, Boerenbond, Biogas-E en Innolab als uit vijf uitbater-landbouwers (Kris Muys, Dries Matthys, Stefan Wyers, Paul Leenaerts en Patrick Devreese).

De operationele groep wordt gefinancierd door 'het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland'.

 

Eind juni 2021 liep Pocketboer 2 af. Raadpleeg de eindpublicatie en de geüpdatete tips & tricks van en voor pocketboeren.

Start project
Einde project