Memorandum Biogas-E - Biogas als belangrijke schakel in de energietransitie

De energiemarkt is volop in verandering. Het is duidelijk dat niet één, maar een combinatie van verschillende technologieën voor de energietransitie zorgt en zal zorgen. Biogas-E wenst mee na te denken en bij te dragen aan de uitbouw van een langetermijnvisie voor de inzet van biogasinstallaties in de toekomstige energiemix. Het flexibel inzetten van biogas-WKK motoren, een regelgevend kader voor groen gas en een stabiel investeringsklimaat voor nieuwe installaties zijn hierbij de belangrijkste keypoints. Het volledig politiek memorandum van Biogas-E kunt u hieronder raadplegen.

TransBio lesavond: Biomethaan! Wat met het drogen van digestaat?

Wanneer biogasinstallaties de klassieke WKK-motor vervangen door een opwerkingsinstallatie voor biomethaan of ervoor kiezen een rechtstreeks biogasleiding aan te leggen naar een nabijgelegen bedrijf, beschikken ze niet langer over de restwarmte van de WKK-motor. Heel wat installaties gebruiken deze restwarmte voor het indrogen van digestaat en het op temperatuur houden van de vergister. Biogas-E organiseerde op 8 mei 2018 een lesavond bij afvalintercommunale MIROM die dieper inging op de alternatieve bronnen van restwarmte voor het indrogen van digestaat.

TransBio excursie: Gluren bij de buren, biomethaan in Nederland

Met de eerste biomethaaninstallatie in België in aanbouw, zijn er steeds meer Vlaamse installaties die uitkijken naar de mogelijkheden voor biomethaanproductie. Zowel op vlak van financiering als gebruikte technologieën zijn er in Vlaanderen nog heel wat vraagtekens. In Nederland is deze techniek al lang ingeburgerd en tanken of koken al vele Nederlanders op groen gas. Biogas-E organiseerde daarom op 24 april 2018 een excursie naar twee biomethaaninstallaties in Zuidoost-Nederland, als smaakmaker voor wat nog komen moet in België.

Europese Biomethaankaart 2018

Gas Infrastructure Europe (GIE) heeft in samenwerking met de European Biogas Association (EBA) de 'European Biomethane Map 2018' gepubliceerd. Deze uitgebreide kaart lokaliseert en somt alle bekende biomethaaninstallaties op die in Europa worden geëxploiteerd. Dit zijn inmiddels meer dan 500 installaties. De kaart is de eerste in zijn soort, geproduceerd dankzij actuele informatie verzameld door nationale biogasverenigingen en energiebedrijven.