eigen_frontfoto

Belo Groep

BELOGROEP – Linschoten (Nederland) is producent van werktuigen speciaal voor aanvoer en bewerken van grondstoffen voor CO-producten. 

Inmiddels zo’n 35 jaar geleden is Arie Belo begonnen als constructiebedrijf en machinefabriek. In die periode is het concept van de Multifloor ontstaan.  In de loop van de jaren is dit product geoptimaliseerd tot een succesvol en betrouwbaar systeem voor vele soorten (bulk)- stortgoed en uiteenlopende toepassingen.

De multifloor® werkt volgens het walking floor principe. Het ontwerp van deze vloeren is gebaseerd op maximale bedrijfszekerheid bij lage gebruikskosten. Indien er onverhoopt toch een storing van 1 of meerdere schuifplanken ontstaat blijft het proces wel doorgaan. Herstel kan dan op een beter in te plannen moment worden uitgevoerd.

Multifloor® is door modulaire opbouw onbeperkt qua maatvoering en flexibel in de uitvoering. Een stationaire schuifbodem wordt door biomassa vergisters veel gebruikt en heeft als voordeel dat  het meest optimale recept van co-producten samengesteld kan worden. De Multifloor kan door ons volledig uitgevoerd worden als totaalconcept denk daarbij ook aan:

-Wandsystemen
-Eventuele Inox uitvoering van de vloerelementen
-Woel-, rol- en snijwalsen
-Afvoerschroef systemen
-Gewicht registratie door toepassing van weegcellen
-Product gerelateerde aanpassingen
-et cetera

Als producent van de Multifloor zijn wij bekend geraakt met verwerking van co-producten tot biomassa. Via gebruikers van ons vloersysteem is de BELOGROEP zich bezig gehouden met een oplossing om de co-vergisting van moeilijk verteerbare, laag waardige producten te verbeteren. 

Een verbetering als voorbereiding op het vergistingsproces is de toepassing van de MOLARES®.  Deze is ontworpen binnen de BELOGROEP en wordt alweer enige jaren met succes toegepast bij het voorbewerken van co-producten.

Nieuw hierbij is dat de MOLARES® nu ook met succes wordt toegepast voor het vergisten van gras. De werking van de MOLARES® is zowel eenvoudig als doelmatig. De benaming MOLARES® verwijst naar het Latijnse woord molar, welke betekent (maal)kies. Bij toepassing van de MOLARES® wordt het product dus voorbewerkt (geknauwd). In een doorlopend proces wordt de aangevoerde biomassa bewerkt. Door middel van roterende,  scharnierende klepels wordt het product kapotgeslagen, gekneust en deels verkleind. Door de biomassa te kneuzen gaan als het ware alle drijflichaampjes kapot. Hierna laat de biomassa zich beter mixen.  De energie die in het product aanwezig is zal beter vrijkomen en is sneller in de vergister beschikbaar voor biogas waarbij nagenoeg geen drijflagen ontstaan. De MOLARES® wordt niet alleen toegepast in nieuwe projecten. Door de geringe afmetingen kan deze meestal ook  eenvoudig in bestaande systemen worden toegepast.

Bij ACRRES – Wageningen UR in Lelystad is vorig jaar een proef gestart met bermgras waarvan de eindconclusie gepubliceerd is.  Hieruit blijkt dat bij toepassing van de MOLARES® er bijna geen drijflagen in de vergister ontstaan. Daarnaast heeft men geconstateerd dat bij gebruik van de MOLARES® verstoringen in het voortraject aantoonbaar worden voorkomen. De gasopbrengst ligt bij toepassing van de MOLARES® duidelijk hoger dan zonder toepassing van deze. Het rendement ligt tot 20% hoger.

Image
Belo groep logo