eigen_frontfoto

Consultatie wijzigingen TRDE

TRDE

Op 24 juni lanceerde de VREG een publieke consultatie over enkele aanpassingen aan het technische reglement voor de distributie van elektriciteit (TRDE) in het Vlaamse Gewest. De kern van de voorgestelde veranderingen ligt in de herziening van de allocatiepuntconfiguratie. Er worden nadere regels vastgelegd over het gebruik van kwartiergegevens uit digitale meters, meer specifiek voor de toewijzing van volumes aan marktpartijen in de allocatie. De consultatieperiode loopt van 24 juni tot en met 3 september 2024.

Raadpleeg de consultatie hier.

Foto: ©Pixabay

Datum publicatie