eigen_frontfoto

VCM

Het Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking stimuleert en ondersteunt de implementatie van een duurzame mestbe- en verwerking in Vlaanderen en een milieukundig verantwoorde afzet van de eind- en nevenproducten.

Als kenniscentrum evalueert VCM op proactieve en objectieve wijze zowel de huidige mestbe-/verwerkingstechnieken als technologische en organisatorische innovaties.

VCM blijft als intermediair eveneens het overleg en de samenwerking tussen alle Vlaamse ketenpartners bevorderen om het draagvlak voor verduurzaming van mestbe-/verwerking te vergroten. VCM identificeert technische en beleidsmatige knelpunten door toetsing van noden op het terrein en geeft beleidsmatige aanbevelingen aan de overheid.

Verschillende partijen zijn rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken bij mestbe-/verwerking in Vlaanderen. Het belang van de volledige keten van mestbe-/verwerking staat centraal in de werking van VCM. Via het unieke netwerk en ledenbestand wordt VCM verder uitgebouwd tot een representatief coördinatiecentrum voor de ganse keten.

Image
VCM logo