eigen_frontfoto

Net-Zero Industry Act boost clean tech productie

NZIA

UPDATE: De NZIA werd op 28 juni gepubliceerd in het Europees Staatsblad en trad in werking op 29 juni. De artikels omtrent de hernieuwbare energie veilingen en andere overheidsinterventies treden pas in werking vanaf 30 december 2025 en het artikel over duurzaamheid in openbare aanbestedingen vanaf 30 juni 2026.

Het Europees Parlement stemde op 26 april de Net Zero Industry Act.  Deze Act maakt deel uit van het Green Deal Industrial Plan dat dient als Europees antwoord op de Amerikaanse Inflation Reduction Act, en bijhorende hoge subsidies voor de clean tech sectoren. Op 16 maart 2023 kwam de Europese Commissie met een eerste voorstel. De grootste doelstelling van de NZIA is om 40% van de Europese vraag naar 'net-zero technologieën' in te vullen met Europese productie. Sindsdien is de lijst verder uitgebreid en omvat deze 19 net-zero technologieën. Waaronder duurzame biogas- en biomethaantechnologie maar ook CO2 transport en -gebruik technologieën. Deze hadden al een plaatsje in het originele voorstel, nieuw is de opname van biomassa technologieën onder 'andere hernieuwbare energie technologieën'

Deze lijst van technologieën vormt de basis van de NZIA en kent enkele versoepelingen toe aan de productie van deze technologieën:

  • Versimpelde en versnelde vergunningsverlening. Waarbij gelijkaardig aan de 'Renewable Acceleration Areas' in RED 'Net-Zero Acceleration Valleys' kunnen worden opgezet. Onder bepaalde voorwaarden kan een project ook geklasseerd worden als een strategisch net-zero project en een nog kortere vergunningsprocedure hebben. 
  • Lidstaten krijgen de mogelijkheid om in openbare aanbestedingen en delen van energieveilingen inschrijvers te beoordelen en belonen op basis van niet-prijsgerelateerde criteria, zoals duurzaamheid. Deze criteria zullen aanvankelijk van toepassing zijn op minimaal 30% van de veilingen.
  • Ondernemingen die innovatieve net-zero technologieën ontwikkelen hebben recht op 'regulatory sandboxes'. Deze laten toe om innovatieve net-zero technologieën te testen in een gecontroleerde omgeving voor een bepaalde tijd voordat deze op de markt gebracht worden. Dit verbetert het leerproces op het gebied van regelgeving en mogelijke opschaling.
  • Ontwikkelen van hoogwaardige arbeidskrachten voor net zero-technologieën via net-zero academies.

Verder wordt ook een doelstelling naar voor geschoven van 50 miljoen ton jaarlijkse CO2-injectie capaciteit tegen 2030 waarbij van de lidstaten inspanningen verwacht worden om CO2 transport infrastructuur op te zetten. Recent ontwikkelde Vlaanderen een decretaal kader voor het transport en gebruik van CO2, lees meer in ons artikel.

Foto: ©Pixabay

Datum publicatie