eigen_frontfoto

biomethaan

Ontwikkelingstrajecten voor biomethaan in Vlaanderen

Datum publicatie

Het biogaspotentieel in Vlaanderen wordt ingeschat op 7,3 TWh, waarvan slechts 14% effectief wordt gevaloriseerd. Om dit percentage te verhogen, startte het Green Gas Platform in 2019 met de Deep Dive Study met als doel de positieve meerwaarde van vergisting/biomethaan te berekenen en ontwikkelingsscenario’s voor het productiepotentieel te identificeren. In juli werd het laatste rapport van deze studie gepubliceerd, met een roadmap voor de verdere ontwikkeling van de biomethaanmarkt. 

Langetermijnvisies biomethaan in Europese lidstaten

Datum publicatie

Het Europese H2020-project REGATRACE wil de marktopname van biomethaan versnellen in 13 Europese landen, waaronder België. Als partner van EBA, de Europese Biogas Associatie, is Biogas-E verantwoordelijk voor het opstellen van een langetermijnvisie en roadmap voor biomethaan in België. Deze oefening werd ook voor de overige 12 landen uitgevoerd, waarbij telkens verschillende workshops werden georganiseerd om input te verzamelen.

Kan biogassector bijdragen tot afbouw Russisch gas?

Datum publicatie

Het huidig conflict tussen Rusland en Oekraïne heeft de afhankelijkheid van Europa ten opzichte van Russisch aardgas pijnlijk blootgelegd. Ongeveer een derde tot 40% van het gas dat in Europa geleverd wordt, is afkomstig van Rusland. Dit is goed voor 155 miljard kubieke meters gas of 1514 TWh aan energie per jaar. Met als gevolg stegen de Europese aardgasprijzen in december al tot 180 €/MWh wanneer de eerste dreigingen over een conflict duidelijk werden. De vrees is namelijk dat de spreekwoordelijke gaskraan wordt dichtgedraaid. Dit kan een nefaste impact hebben op de Europese economie.

Europese Commissie lanceert biomethaantarget

Datum publicatie

De Europese Commissie heeft een target van 35 miljard m³ biomethaan tegen 2030 aangekondigd als onderdeel van het REPowerEU-plan. Dat plan is de reactie van Europa om versneld minder afhankelijk te worden van fossiele brandstoffen, en in de eerste plaats Russisch aardgas.

IGEAN hernieuwt biogasinstallatie en investeert in biomethaan

Datum publicatie

Sinds 1992 is IGEAN op de voormalige stortplaats in Brecht actief bezig met het verwerken en herwaarderen van GFT-afval tot biogas en compost. Als één van de biogaspioniers in Vlaanderen, heeft IGEAN een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van de biogassector. Na bijna 30 jaar was de tijd rijp om de bestaande processen en installaties te evalueren en een toekomstplan voor de site vorm te geven.

Herziening technisch voorschrift biomethaan

Datum publicatie

Synergrid heeft een revisie van het technisch voorschrift G8/01 ‘Voorschrift Biomethaan’ gepubliceerd. Het doel van de herziening was het voorschrift zo ruim mogelijk open te stellen voor alle soorten injecties.

Het voorschrift is aangepast om:

Productnormen voor bio-CNG en bio-LNG vastgelegd

Datum publicatie

Biomethaan vormt in gecomprimeerde vorm (bio-CNG) of vervloeide vorm (bio-LNG) een perfect hernieuwbaar alternatief voor de fossiele tegenhangers. Het gebruik van biobrandstoffen op basis van biomethaan kan de CO2-uitstoot van de transportsector gevoelig laten dalen. Volgend op de Europese richtlijn hernieuwbare energie worden in België de productnormen voor transportbrandstoffen op basis van biogas vastgelegd.

Biomethane Map brengt biomethaaninstallaties in kaart

Datum publicatie

Naar jaarlijkse gewoonte bundelden European Biogas Association (EBA) en Gas Infrastructure Europe (GIE) de krachten om een overzichtskaart te maken van alle biomethaaninstallaties in Europa. De gegevens werden aangeleverd door de verschillende nationale associaties.

Stand van zaken GO’s groen gas

Datum publicatie

In 2019 besliste de Vlaamse Regering om niet enkel garanties van oorsprong (GO’s) voor hernieuwbare elektriciteit toe te kennen, maar het systeem uit te breiden voor groen gas, warmte en koude (meer info). Sindsdien kan er ook voor biomethaan, geproduceerd in Vlaanderen, GO's aangevraagd en verhandeld worden.

Warmteplan 2025

Datum publicatie

Op vrijdag 10 december heeft de Vlaamse Regering de nieuwe visienota over verduurzaming van warmte in Vlaanderen goedgekeurd. Het ‘Warmteplan 2025’ bevat 26 maatregelen om de omslag te maken naar duurzaam verwarmen en het vergroenen van energiedragers. Het plan zorgt daarmee voor de uitvoering van de doelstellingen rond groene warmte en restwarmte in het Regeerakkoord 2019-2024, de beleidsnota Energie 2019-2024 en het Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021-2030.

Het Warmteplan 2025 legt ook de visie en ondersteuning voor biogas en biomethaan vast voor de komende jaren: