eigen_frontfoto

garanties van oorsprong

Stand van zaken GO’s groen gas

Datum publicatie

In 2019 besliste de Vlaamse Regering om niet enkel garanties van oorsprong (GO’s) voor hernieuwbare elektriciteit toe te kennen, maar het systeem uit te breiden voor groen gas, warmte en koude (meer info). Sindsdien kan er ook voor biomethaan, geproduceerd in Vlaanderen, GO's aangevraagd en verhandeld worden.

Groen gas telt mee in ETS

Datum publicatie

EU ETS

Het Europees handelssysteem in emissierechten (EU ETS) werkt volgens een ‘cap and trade’ principe, waarbij de totale uitstoot aan broeikasgassen (BKG) door installaties onder het systeem is afgetopt. Deze cap wordt jaarlijks verlaagd zodat de totale BKG-uitstoot daalt.

VREG lanceert garanties van oorsprong voor groen gas

Datum publicatie

Vorig jaar besliste de Vlaamse regering het toekennen van garanties van oorsprong (GO's) voor biomethaan te regulariseren (meer info). Het bestaande registratiesysteem voor GO's voor elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen of kwalitatieve WKK werd uitgebreid met GO's voor gas, warmte en koude uit hernieuwbare energiebronnen. Het toekennen van GO's bleef ook na deze uitbreiding een bevoegdheid van de VREG.

VREG introduceert retributie voor GO’s van groene stroom

Datum publicatie

Vanaf 1 januari 2020 rekent de VREG een retributie voor het verhandelen van garanties van oorsprong (GO) voor groene stroom. Vooral door de internationale uitwisseling van GO’s zijn er kosten. Zoals de meeste EU-landen wil de VREG nu ook een deel van deze kosten voor het beheren van de GO’s door de retributie dekken.

Regatrace project gaat van start

Datum publicatie

Regatrace, het REnewable GAs TRade Centre in Europe, is een Horizon 2020 project, gecoördineerd vanuit Europese organisaties. Het RegaTrace project heeft tot doel een goed werkende biomethaan markt in Europa te faciliteren en handel in biomethaan tussen verschillende landen mogelijk te maken. Biogas-E neemt deel in het project als nationale partner en zal Vlaamse kennis in het project brengen zodat het Europees handel systeem onmiddellijk toepasbaar zal zijn in Vlaanderen. Het project ging van start in juni 2019.

Garanties van oorsprong voor groen gas, warmte en koude

Datum publicatie

De Vlaamse regering heeft recent beslist om het huidig systeem van garanties van oorsprong voor elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen of kwalitatieve WKK uit te breiden. Gas, warmte en koude van hernieuwbare oorsprong worden binnenkort opgenomen in het bestaande registratiesysteem. Dit is een rechtstreeks gevolg van een nieuwe Europese richtlijn.