eigen_frontfoto

VREG introduceert retributie voor GO’s van groene stroom

VREG

Vanaf 1 januari 2020 rekent de VREG een retributie voor het verhandelen van garanties van oorsprong (GO) voor groene stroom. Vooral door de internationale uitwisseling van GO’s zijn er kosten. Zoals de meeste EU-landen wil de VREG nu ook een deel van deze kosten voor het beheren van de GO’s door de retributie dekken. Deze retributie laat ook toe om de activiteiten inzake GO’s uit te breiden naar biomethaan en waterstof uit hernieuwbare bronnen en groene warmte, zoals verplicht voorzien is in Europese Richtlijn 2018/2001

Wie betaalt wat?

De koper van GO’s betaalt de bilaterale verkopen en importen.
De verkoper betaalt de exporten van GO’s.
De indiener van GO’s betaalt de inlevering daarvan.

Wat niet betaald moet worden

  • het aanvragen en toekennen van alle GO’s en steuncertificaten;
  • alle transacties met steuncertificaten en met GO’s voor WKK, die ook in het VREG-platform beheerd worden.

Tarieven

De retributie mag niet hoger dan 5 eurocent per verhandelde GO zijn en maximaal 5% zijn van de gemiddelde marktwaarde van de in het vorige jaar verhandelde GO’s. Er wordt geen BTW berekend. 

De tarieven per transactietype zijn de volgende: 

Transactietype Eurocent per verhandelde GO
Inlevering en inlevering eigen gebruik (= vernietigen van een GO zonder groenestroomcontract bij een Vlaamse elektriciteitsleverancier) 1,2
Bilaterale verkoop 1,2
Export 1,4
Import 1,8
Inlevering eigen gebruik + ex domain cancellation (= manuele export naar het buitenland) 2,5

 

Bron: VREG Nieuwsbrief Energiesector 19 september 2019  

Datum publicatie