eigen_frontfoto

Groen gas telt mee in ETS

BKG-installatie

EU ETS

Het Europees handelssysteem in emissierechten (EU ETS) werkt volgens een ‘cap and trade’ principe, waarbij de totale uitstoot aan broeikasgassen (BKG) door installaties onder het systeem is afgetopt. Deze cap wordt jaarlijks verlaagd zodat de totale BKG-uitstoot daalt.

Bedrijven verkrijgen emissierechten die ze kunnen uitbreiden door extra rechten aan te kopen. De emissierechten kunnen immers onderling verhandeld worden tussen bedrijven. Bedrijven kunnen ook kiezen om een beperkt aantal internationale ‘credits’ aan te kopen van emissiebesparende projecten. Het beperkte aanbod aan emissierechten bepaalt de prijs.

Op het einde het jaar moet elk bedrijf dat valt onder EU ETS voldoende emissierechten kunnen voorleggen zodat de volledige uitstoot aan BKG wordt gedekt. Indien hier niet aan wordt voldaan, riskeert het bedrijf hoge boetes.

Groen gas en ETS

Door hernieuwbare energie te gebruiken, verlagen ETS-bedrijven hun uitstoot aan BKG, en moeten ze minder emissierechten aankopen. Recent publiceerde het VEKA een praktische handleiding die de regels vastlegt voor het gebruik van biogas en biomethaan voor ETS in Vlaanderen. De handleiding beschrijft twee situaties:

  • biogas/biomethaan wordt rechtstreeks in een verbrandingsinstallatie van een ETS-bedrijf verbrand
  • biomethaan wordt onrechtstreeks afgenomen via het aardgasnet

De procedures uitgewerkt in de handleiding zijn geldig tot en met het rapporteringsjaar 2022. Daarna worden ze geëvalueerd.

Rechtstreekse afname

Het rechtstreeks gebruik van biogas of biomethaan bij een ETS-bedrijf moet opgenomen worden in het monitoringsplan van de BKG-installatie. Het ETS-bedrijf moet aan de hand van certificaten aantonen dat het groen gas voldoet aan de Europese duurzaamheidscriteria. Deze certificaten worden afgeleverd door een vrijwillig schema, erkend door de Europese Commissie.

Onrechtstreekse afname

Bij de onrechtstreeks afname van biomethaan via het gasnet geldt opnieuw de verplichting om in lijn te zijn met de Europese duurzaamheidscriteria via een vrijwillig schema. Daarnaast moet er aan de hand van aankoopbewijzen aangetoond worden dat er effectief een bepaalde hoeveelheid biomethaan werd aangekocht door de BKG-installatie en dat de BKG-installatie de enige aankoper was van het biomethaan.

Indien het biomethaan werd geïnjecteerd in Vlaanderen, dienen de Garanties van Oorsprong (GO) geannuleerd te worden in het VREG-register voor de specifieke BKG-installatie.

Biomethaan aankopen dat werd geïnjecteerd in een andere Europese lidstaat is enkel toegestaan indien er ook een registratiesysteem en een issuing body voor GO biomethaan aanwezig is in dat land. De aangekochte hoeveelheid biomethaan moet gestaafd worden met een overeenkomstige hoeveelheid GO die geannuleerd zijn voor de specifieke BKG-installatie. In afwachting van een Europees registratiesysteem gebeurt dit via een 'ex domain cancellation'. De VREG moet steeds geïnformeerd worden over de intentie en de uiteindelijke transactie van de 'ex domain cancellation'.

Meer info kan gevonden worden op de website van het VEKA.

 

Foto: © Patrick Hendry via Unsplash

Datum publicatie