eigen_frontfoto

VREG lanceert garanties van oorsprong voor groen gas

vreg

Vorig jaar besliste de Vlaamse regering het toekennen van garanties van oorsprong (GO's) voor biomethaan te regulariseren (meer info). Het bestaande registratiesysteem voor GO's voor elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen of kwalitatieve WKK werd uitgebreid met GO's voor gas, warmte en koude uit hernieuwbare energiebronnen. Het toekennen van GO's bleef ook na deze uitbreiding een bevoegdheid van de VREG.

Deze week lanceerde de VREG het registratiesysteem voor groen gas met de eerste uitreiking van GO's aan de biomethaaninstallatie van IOK Afvalbeheer. Aan de hand van deze GO's kan de herkomst van het biomethaan gecontroleerd worden, en dubbelverbruik vermeden worden. De GO’s die toegekend worden aan een productie-installaties kunnen verhandeld worden via het platform van de VREG. Maandelijks zal de VREG een rapport publiceren met daarin cijfers over het aantal toegekende GO’s per energiebron en technologie, het aantal verhandelde GO’s en de gemiddelde prijs, het aantal ingeleverde en vervallen GO’s, en het aantal geïmporteerde en geëxporteerde GO’s.

De aanvraag voor GO's voor groen gas gebeurt via Fluxys, dat als productieregistrator verantwoordelijk is voor registratie en controle van de netto geproduceerde hoeveelheid groen gas. 

Voor meer informatie over het systeem van GO's, raadpleeg de website van de VREG of contacteer Biogas-E.

Het Green Gas Register, dat in 2019 werd gelanceerd, stopt met de certificering van groen gas in Vlaanderen. Deze functie wordt overgenomen door het systeem beheerd door de VREG.

 

foto: © VREG

Datum publicatie