eigen_frontfoto

praktijk

26/06/2024 - Studienamiddag: Water(her)gebruik en -recuperatie bij Ardo

Water is een waardevol goed. Ook binnen onze sector gaat hier steeds meer aandacht naar uit. Dit illustreerden we reeds via een social media campagne tijdens de Week van het Water (22 - 31 maart).

Graag nodigen we u in het verlengde daarvan uit om de praktijksituatie bij Ardo van dichtbij te aanschouwen. Tijdens een studienamiddag inclusief rondleiding komt u meer te weten over hun duurzaamheidsvisie, hoe zij water (her)gebruiken en recupereren, en welke rol anaerobe vergisting speelt in dat verhaal.

Case Study 3 - Schaalverkleining van een oplossing die bio-LNG en vloeibaar CO2 kan produceren uit biogas

Eén van de drie case studies binnen het SEMPRE-BIO project waar duurzame innovatieve biomethaantechnologieën worden onderzocht situeert zich op een melkveebedrijf (ca. 1500 koeien) in het West-Vlaamse Adinkerke! Een regio gekenmerkt door een lokaal nutriëntenoverschot als gevolg van agro-residuen.

Eerste agro-industriële biomethaaninstallatie Bio Blue Ieper

Datum publicatie

Bio Blue Ieper is de eerste Vlaamse agro-industriële vergister die biomethaan injecteert in het gasnet. De huidige verwerkingscapaciteit, die in de toekomst nog verdubbeld kan worden, bedraagt 50.000 ton organisch afval per jaar en resulteert in een injectie van 100 GWh biomethaan doorheen het jaar. De installatie verwerkt op dit moment hoofdzakelijk organisch biologisch afval (OBA) en bijproducten die vrijkomen uit de agro-industrie (bv. restfractie na oliepersing). Verder laat de technologie ook de verwerking van mest toe. Biogas-E sprak met ondernemer Bart De Lathauwer.

Groen gas draagt bij aan verduurzaming sociale woningen

Datum publicatie

Energieprimeur in Bilzen. Woonmaatschappij Cordium (Wonen in Limburg) besliste om 63 sociale woningen grondig te renoveren in plaats van een volledige sloop-en-heropbouw. Dankzij doorgedreven isolatie, zonnepanelen en slimme energietechnieken kunnen de verbouwde woningen voor bijna 80% elektrisch worden verwarmd op groene stroom. Voor de overige 20% wordt groen gas verbruikt in hybride warmtepompen. Wanneer de elektriciteit goedkoop is of als er veel elektriciteit van de zonnepanelen is, kan de hybride warmtepomp elektrisch werken.

Guilliams Green Power start met Waste2Water project

Datum publicatie

Het bedrijf Guilliams Green Power te Boutersem wordt naast energieproducent nu ook waterproducent. Uit mest en organisch biologisch afval wordt een nieuw eindproduct gemaakt, namelijk loosbaar water. Er wordt dus van ‘waste’ als input naar water als output gegaan. Om deze reden is het project omgedoopt tot Waste2Water.

Guilliams Green Power opent laadstation met eigen geproduceerde groene stroom

Datum publicatie

Vlak bij de E40 te Boutersem staat sinds kort een laadstation met drie laadpalen en één supercharger die 100% hernieuwbare groene stroom levert, een primeur in België. Deze groene stroom wordt lokaal op het bedrijf van Guilliams Green Power geproduceerd, wat maakt dat langdurige storingen vermeden kunnen worden. Met deze innovatie wil het bedrijf verder evolueren richting een ‘business-to-customer’ (B2C) onderneming om uiteindelijk subsidievrij te kunnen opereren, daar er in Vlaanderen nog heel wat onzekerheid is omtrent het toekomstige energiebeleid.

EcoWerf opent nieuwe vergistingsinstallatie

Datum publicatie

EcoWerf, de afvalintercommunale in Oost-Brabant opende op 17 maart haar nieuwe vergistingsinstallatie voor de productie van biogas uit gft-afval. De vergistingsinstallatie werd gebouwd in samenwerking met DRANCO, een bedrijf dat wereldwijd anaerobe vergisters opzet.

Eerste tankstation met bio-CNG opent in Brussel

Datum publicatie

Total Belgium zorgt voor een primeur in België met de opening van het eerste bio-CNG tankstation in België. De uitbreiding van het bestaande tankstation met biomethaan kwam er op vraag van Sibelga, de Brusselse distributienetbeheerder, dat zijn wagenvloot wil vergroenen.

Verko investeert 18 miljoen euro in composteerinstallatie met voorvergister

Datum publicatie

De composteerinstallatie van Verko in Dendermonde wordt gemoderniseerd. Verko kiest voor een installatie met voorvergisting waarbij het geproduceerde biogas wordt omgezet in elektrische stroom. De productie van het biogas biedt op termijn ook mogelijkheden om de voertuigen van de intercommunale te laten rijden op eigen geproduceerd biogas. Voor het project wordt maar liefst 18 miljoen euro uitgerekend. De werken starten wellicht in het najaar van 2019.

Brochure ‘Kleinschalige vergisting - Praktijkvoorbeelden in binnen- & buitenland’

Datum publicatie

Kleinschalige vergisting won de voorbije vier jaren sterk aan belang. Om de sector optimaal te informeren over het marktaanbod vandaag, publiceren Inagro, VCM, Biogas-E & DLV InnoVision een brochure met praktijkvoorbeelden en een overzicht van constructeurs in binnen- & buitenland. Samen met SBB organiseert Inagro op 30 januari ook een studienamiddag om de melkveesector optimaal te informeren over recente evoluties op vlak van o.m. vergunningsaanvragen en VLIF-steun.

Welke grote evoluties zijn er?