eigen_frontfoto

EcoWerf opent nieuwe vergistingsinstallatie

EcoWerf

EcoWerf, de afvalintercommunale in Oost-Brabant opende op 17 maart haar nieuwe vergistingsinstallatie voor de productie van biogas uit gft-afval. De vergistingsinstallatie werd gebouwd in samenwerking met DRANCO, een bedrijf dat wereldwijd anaerobe vergisters opzet.

Jaarlijks verwerkt EcoWerf zo'n 50.000 ton organisch afval, afkomstig van 27 gemeenten en enkele collega-intercommunales. Met de nieuwe installatie kan het gft-afval eerst vergist worden, om daarna opgemengd te worden met het groenafval om verder te composteren. Met een jaarlijkse productie van 20.000 ton waardevolle compost zorgt EcoWerf zo voor een gesloten kringloop en koolstofcaptatie in de bodem. Het geproduceerde biogas kan lokaal gevaloriseerd worden in een WKK, met een geschatte jaarlijkse productie van 11.000 MWh aan groene elektriciteit en 12.000 MWh groene warmte. 25% van de geproduceerde energie wordt hergebruikt in de eigen gebouwen en installaties, 75% van de opgewekte energie wordt opgeladen op het elektriciteitsnet. Alles samen levert dit een CO2-besparing op van 5.000 ton per jaar. Zo helpt EcoWerf mee om de klimaatdoelstellingen van Vlaanderen te realiseren.

Lees er meer over in het persbericht of raadpleeg de website van EcoWerf.

 

Inhoud en foto: © EcoWerf

Datum publicatie
Tags