eigen_frontfoto

Afvalwater

Officiële inhuldiging biomethaaninstallatie Aquafin

Datum publicatie

Gisteren vond de officiële inhuldiging plaats van de biomethaaninstallatie die sinds eind september operationeel is op de rioolwaterzuivering van Aquafin in Antwerpen-Zuid. Dit gebeurde door Vlaams minister van Energie Zuhal Demir. Slib wordt vergist en het gewonnen biogas wordt opgewaardeerd tot biomethaan, en dus groen gas. Zowel de toepassing op rioolwater als de financiële constructie zijn pionierswerk in Vlaanderen. Eind november nam Biogas-E, tijdens een georganiseerde technische rondleiding, alvast een kijkje op de site.

Kansen voor biogasproductie uit industrieel afvalwater

Datum publicatie

De European Biogas Association (EBA) publiceerde recent een document waarin wordt geschetst dat biogasproductie uit industrieel afvalwater een groot potentieel heeft om broeikasgasemissies (in)direct gelinkt aan afvalwaterbehandeling te verminderen, en op die manier dus bij te dragen aan de weg naar klimaatneutraliteit. De introductie van een anaerobe vergistingsstap voorafgaand aan de aerobe behandeling resulteert in biogasproductie en kan de broeikasgasuitstoot reduceren op verschillende manieren, namelijk door: