eigen_frontfoto

highlighted

NUTRI-KNOW

Broadening the impact of EIP-AGRI Operational Groups in the field of nutrient managament: knowledge explanation and easy-to-understand material for farmers and practitioners 

English version: see below

SEMPRE-BIO

SEcuring doMestic PRoduction of cost-Effective BIOmethane

English version: see below

Het internationaal project SEMPRE-BIO wenst een belangrijke rol te spelen in het behalen van de European Green Deal, de klimaat- en energiedoelstellingen tegen 2030, en de netto nul-uitstoot van broeikasgassen tegen 2050.

Het doel van SEMPRE-BIO is tweeledig:

FAQ's debietmeters meststromen

Datum publicatie
Veelgestelde vragen over de verplichte installatie van debietmeters op biogasinstallaties voor het monitoren van vloeibare meststromen.