eigen_frontfoto

Nieuwe call productie (en injectie) van biomethaan

biomethaan iok

De jaarlijkse call voor nieuwe projecten, die inzetten op groene warmteproductie, restwarmte, warmtenetten of biomethaanproductie is opnieuw gelanceerd oor het Vlaams Energieagentschap. De aanvraagprocedure loopt van 15 januari tot en met 15 februari. Er is een totaal budget beschikbaar van 15 miljoen euro, waarvan 1 miljoen euro is gereserveerd voor de productie van biomethaan

De call groene warmte, restwarmte, warmtenetten en biomethaan is een investeringssteun die jaarlijks wordt uitgereikt voor nieuwe projecten rond duurzame warmte en biomethaan. Enkel projecten die niet in aanmerking komen voor andere steun zoals certificaten of de ecologiepremie, kunnen een aanvraag indienen.

De aanvraagprocedure voor biomethaanprojecten is recentelijk gewijzigd. Alle ontvankelijke aanvragen worden beoordeeld en gerangschikt volgens hun kostenefficiëntie en CO2-efficiëntie. Het beschikbare budget wordt verdeeld over de verschillende projecten volgens hun score, tot het gereserveerde subsidiebedrag op is. Op basis van de voorgaande calls is de budgettaire enveloppe voor biomethaanprojecten voldoende om één project te ondersteunen. 

Meer informatie over de call vindt u hier

Meer informatie over de aanvraagprocedure, vind u op de website van het VEA.

Datum publicatie