eigen_frontfoto

Sponsors


Onze sessie Toekomst van de biogassector in Vlaanderen op 6 mei 2021 wordt gesponsord door Marlex.

Marlex Legal Architects is een partner voor ondernemingen met gezonde ambitie. Hun team is multidisciplinair samengesteld waarbij iedereen over zijn/haar expertise beschikt. Het team ‘Omgeving & Overheid’ binnen Marlex begeleidt u bij de complexe materie van het omgevingsrecht:
  •  Bodem en materialen
  •  Overheidsopdrachten- en contracten
  •  Agrarisch recht en pacht
  •  Handhaving
  •  Onteigeningen
  •  Hernieuwbare energie

Dankzij de multidisciplinaire samenwerking binnen het kantoor, heeft Marlex ook expertise in de fiscale en burgerrechtelijke aspecten van deze domeinen.

Contact:
gregory.vermaercke@marlex.be
050 83 02038

Marlex

 

Graag uw logo hier? Bekijk de voorwaarden.

Datum