eigen_frontfoto

RED

Uitbreiding grondstoffen voor geavanceerde biobrandstoffen

Datum publicatie

Op 14 maart stemde de Europese Commissie een gedelegeerde handeling die bijlage IX van de hernieuwbare energierichtlijn aanpast. Op 14 mei eindigde de periode van twee maanden waarin de Raad of het Europees parlement bezwaar konden indienen tegen de tekst en op 17 mei werd ze gepubliceerd in het Europees staatsblad. Lidstaten moeten deze aanpassingen doorvoeren tegen 14/09/2025. 

Wat is Bijlage IX? 

Europees parlement steunt versnelde energietransitie

Datum publicatie

Het Europese Parlement stemde op 14 september voor een verhoging van het aandeel hernieuwbare energie in Europa tegen 2030. Met deze beslissing schaart het Parlement zich achter de doelstelling van de Europese Commissie, om de richtlijn hernieuwbare energie (RED II) te herzien en de ambitie te verhogen als onderdeel van het REPowerEU-pakket.