eigen_frontfoto

call groene warmte

Energiebesluit gewijzigd: Wat verandert er voor biogasinstallaties?

Datum publicatie

Na advies van de Raad van State wijzigt de Vlaamse Regering definitief haar Energiebesluit. De belangrijkste wijzigingen zijn de aangepaste duurzaamheidscriteria voor energieproductie uit vaste en gasvormige biomassa (biogas) en het afschaffen van een aantal categorieën voor biogasinstallaties.