eigen_frontfoto

flexibiliteit

Prekwalificatie CRM leveringsperiode vanaf 11/2025 en 11/2028

Datum publicatie

In 2021 voerde België een capaciteitsremuneratiemechanisme (CRM) in. Dit werd ingevoerd om de elektriciteitsbevoorrading te kunnen blijven verzekeren na de toekomstige kernuitstap. Aan de hand van jaarlijkse veilingen wordt steun toegekend aan houders van capaciteit. Het CRM compenseert deze capaciteitshouders voor het gedeelte van hun investeringen dat niet door hun opbrengsten wordt gedekt. 

Dit jaar lopen twee veilingen namelijk:

Prekwalificatie CRM leveringsperiode 11/2027 - 10/2028

Datum publicatie

In 2021 voerde België een capaciteitsremuneratiemechanisme (CRM) in. Dit werd ingevoerd om de elektriciteitsbevoorrading te kunnen blijven verzekeren na de toekomstige kernuitstap. Aan de hand van jaarlijkse veilingen wordt steun toegekend aan houders van capaciteit. Het CRM compenseert deze capaciteitshouders voor het gedeelte van hun investeringen dat niet door hun opbrengsten wordt gedekt. Om in aanmerking te komen moeten verschillende voorwaarden voldaan worden:

Vlaamse Regering creëert opening voor flexibele energieproductie op biogasinstallaties

Datum publicatie

Op 14 juli 2017 werd het ontwerp van het decreet tot wijziging van het energiedecreet goedgekeurd. De voornaamste wijzigingen betreffen de organisatie van de uitrol en het beheer van digitale meters in Vlaanderen en de daaruit vloeiende data. Daarnaast bevat het ontwerpdecreet twee aanpassingen met betrekking tot de ondersteuning van hernieuwbare energietechnologieën via groenestroomcertificaten en warmtekrachtcertificaten. Enerzijds wordt de steun via certificaten niet langer beperkt tot de vastgelegde afschrijfperiode.

Verslag workshop Task 37: Biomethaan

Datum publicatie

De IEA (International Energy Agency) Task 37 organisation organiseerde op 6 april 2017 een workshop over biomethaan in Vlijmen, Nederland. De middag werd verdeeld in twee thema’s: ‘injectie van biomethaan in het aardgasnetwerk’ en ‘innovaties op de biomethaan markt’.