eigen_frontfoto

Prekwalificatie CRM leveringsperiode vanaf 11/2025 en 11/2028

CRM

In 2021 voerde België een capaciteitsremuneratiemechanisme (CRM) in. Dit werd ingevoerd om de elektriciteitsbevoorrading te kunnen blijven verzekeren na de toekomstige kernuitstap. Aan de hand van jaarlijkse veilingen wordt steun toegekend aan houders van capaciteit. Het CRM compenseert deze capaciteitshouders voor het gedeelte van hun investeringen dat niet door hun opbrengsten wordt gedekt. 

Dit jaar lopen twee veilingen namelijk:

  • Veiling T-1: voor de leveringsperiode startende vanaf 01/11/2025 t.e.m. 31/10/2026
  • Veiling T-4: voor de leveringsperiode startende vanaf 01/11/2028 t.e.m. 31/10/2029

Om in aanmerking te komen moeten verschillende voorwaarden voldaan worden:

  • een deelnemingsvermogen van minimum 1 MWe hebben na toepassing van de reductiefactor
  • geen andere vormen van variabele subsidies (bv. GSC, WKC...) ontvangen gedurende de periode van dienstlevering (in deze gevallen vanaf 11/2025 en 11/2028)

Bestaande eenheden die aan alle voorwaarden voldoen zijn verplicht deel te nemen aan de prekwalificatieprocedure, ook al zal men niet deelnemen aan de veiling. Het platform voor indiening van dit prekwalificatiedossier is via de CRM IT Interface van Elia beschikbaar. Dossiers kunnen vanaf begin mei ingediend worden en dit uiterlijk tegen 15 juni.

Extra informatie kan bekomen worden via de website van Elia.

Foto: ©Pixabay

Datum publicatie