eigen_frontfoto

VCM maant landbouwers aan mest tijdig af te voeren voor verwerking

Het is niet voor het eerst dat het Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking (VCM) zich tot veehouders richt met de boodschap dat ze niet tot het einde van het jaar mogen wachten met het afvoeren van mest naar verwerkingsinstallaties. Nu de piek van het uitrijseizoen voorbij is, herhaalt VCM de bijna jaarlijkse oproep en wordt daarin bijgetreden door de Mestbank. Dit jaar wordt er nog net iets meer de nadruk op gelegd omdat VCM verwacht dat de strengere uitrijreglementering voor effluent binnen MAP5 de mestverwerkingscapaciteit dit najaar sterk zal beperken.

Veehouders die een deel van hun mestproductie verplicht moeten afvoeren naar een mestverwerkingsinstallatie mogen daarmee niet wachten tot de laatste minuut. Hoewel het Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking (VCM) landbouwers bijna jaarlijks tot spoed aanmaant, tonen de cijfers aan dat verwerkingsinstallaties in december ongeveer 40 procent meer mest ontvangen dan in de maanden september tot november. “Mest laten verwerken in december wordt dan ook een pak duurder, en men riskeert voor een gesloten poort te staan, wegens overbezetting van de installaties in de winterperiode”, aldus VCM.

Nu de piek van het uitrijseizoen voorbij is – alleen op grasland en op de graanstoppel wordt er nog wat drijfmest uitgereden – roept VCM alle mestverwerkingsplichtige landbouwers nogmaals op om de mest tijdig af te voeren richting verwerker. De Mestbank onderschrijft de oproep. Nog meer dan andere jaren zou de verwerkingscapaciteit ‘spannend’ kunnen worden richting het einde van het jaar. VCM verwacht dat verwerkers niet meer op volle toeren kunnen draaien in het najaar door de strengere uitrijreglementering voor effluent in het vijfde mestactieplan.

Effluent opbrengen op een perceel in de verbodsperiode voor het uitrijden van dierlijke mest is enkel mogelijk voor effluent met een lage stikstofinhoud. Gedurende de verbodsperiode mag de bemesting uit effluent maximaal 30 kilo stikstof per hectare bedragen. Focusbedrijven die maatregelen van categorieën 2 en 3 opgelegd kregen, is het zelfs helemaal niet toegestaan om dan effluent op het veld te voeren. Het zit er dus aan te komen dat verwerkers hun lagunes voor effluentopslag niet kunnen leegrijden. Een verwerkingsinstallatie van het type biologie kan dan niet meer op volle capaciteit draaien. De enige oplossing die dan rest, is de aanvoer van mest beperken.

Meer info: Uitrijregeling effluent in MAP5

Bron: VILT

Datum publicatie