eigen_frontfoto

mestverwerking

De Vlaamse biogasinstallatie Arbio wint Ivan Tolpe Prijs

Datum publicatie

Het Vlaams Coördinatiecentrum voor Mestverwerking (VCM) reikt elk jaar de Ivan Tolpe Prijs uit voor een innovatieve en veelbelovende mestverwerkingstechniek. Hiermee wil VCM nieuwe initiatieven ondersteunen zodat de mestverwerking in Vlaanderen een voortrekkersrol blijft spelen. De laureaat van 2019 was Tim Keysers, uitbater van de Antwerpse biogasinstallatie Arbio BVBA, met het project NPirriK.

‘Ivan Tolpe’ prijs beloont vernieuwende ideeën in de mestverwerking

Datum publicatie

Het Vlaams Coördinatiecentrum voor Mestverwerking (VCM vzw) reikt in 2017 voor de tweede keer de ‘Ivan Tolpe’ prijs uit. Deze prijs brengt een eerbetoon aan wijlen Ivan Tolpe, dé West-Vlaamse pionier in mestverwerking. Nog tot 28 oktober kunnen zowel bedrijven, organisaties, wetenschappers, studenten als individuen met een innovatief project rond mestverwerking hun kandidatuur indienen en kans maken om een geldprijs in de wacht te slepen. De winnaar van de vorige editie bouwde eigenhandig een nieuw type mestscheider die zowel varkens- als rundermest kan scheiden. 

VCM maant landbouwers aan mest tijdig af te voeren voor verwerking

Datum publicatie

Het is niet voor het eerst dat het Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking (VCM) zich tot veehouders richt met de boodschap dat ze niet tot het einde van het jaar mogen wachten met het afvoeren van mest naar verwerkingsinstallaties. Nu de piek van het uitrijseizoen voorbij is, herhaalt VCM de bijna jaarlijkse oproep en wordt daarin bijgetreden door de Mestbank. Dit jaar wordt er nog net iets meer de nadruk op gelegd omdat VCM verwacht dat de strengere uitrijreglementering voor effluent binnen MAP5 de mestverwerkingscapaciteit dit najaar sterk zal beperken.

ManuResource van start

Datum publicatie

ManuResource is een driedaagse beurs voor en door de mestverwerkingssector die dit jaar in Gent doorgaat van 2 tot 4 december. Deze 2de editie mikt op een divers publiek uit binnen en buitenland met onder andere beleidsmakers, de relevante landbouw en milieu agentschappen en organisaties, onderzoekers, eindgebruikers uit de landbouw(indsutrie), consultancy, etc.

Mestverwerking en toepassing van digestaatproducten in de praktijk

Datum publicatie

Land- en tuinbouwers worden iedere dag geconfronteerd met verandering. Vaak gaat het over innovatie of veranderende regelgeving die niet altijd even duidelijk gecommuniceerd wordt en die heel wat vragen kan oproepen. FarmCafe probeert deze vragen op een overzichtelijke manier te beantwoorden en liet Inagro en het Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking (VCM) aan het woord om specifiek een aantal zaken rond mestverwerking en de inzet van dierlijke meststoffen in Vlaanderen te verduidelijken.

Oplossingen voor mest gezocht in China

Datum publicatie

Recent ontving het Vlaams nutriëntenplatform een vraag uit China naar technische knowhow voor de omzetting van mestoverschotten naar organische meststoffen.
Bedrijven die hun expertise willen delen voor ontplooiing van hun technologie en/of activiteiten in China, kunnen hun contactgegevens doorgeven aan dhr. Nico Vanaken van het Vlaams nutriëntenplatform (nvanaken@ovam.be).  

foto: © Pixabay