eigen_frontfoto

Overzicht methaanemissies bij anaerobe vergisters

report

In samenwerking met internationale biogasexperts lanceerde de European Biogas Association (EBA) een document met uitvoerige informatie over methaanemissies afkomstig van installaties voor anaerobe vergisting. Dit ter ondersteuning en advisering van de biogassector, Europese beleidsmakers en operatoren van anaerobe vergisters. Het document geeft een technisch overzicht van optredende emissies, lekdetectie en emissiemeting (kwantificering), mitigatiestrategieën en resultaten van meetcampagnes. Daarnaast formuleerde EBA een reeks uitvoerbare beleidsaanbevelingen, rekening houdend met de huidige beleidscontext en technische achtergrond.

Biogasproductie speelt een belangrijke rol bij het verminderen van methaanemissies in de landbouw-, energie- en afvalsector. Methaan afkomstig uit organisch materiaal (zoals mest en biologisch afval) komt in een anaerobe vergister terecht, een gesloten en gecontroleerde omgeving, waardoor methaanemissies in de atmosfeer vermeden worden.

Methaanemissies kunnen echter ook per ongeluk optreden tijdens het biogasproductieproces, al blijven deze minimaal wanneer passende maatregelen worden genomen. Er werd aangetoond dat de meest kosteneffectieve manier om de methaanemissies bij anaerobe vergisting te verminderen, een combinatie is van regelmatige zelfinspecties, periodieke rapportage van methaanemissies als onderdeel van monitoringprogramma's en trainingscursussen voor exploitanten van installaties.

Download hier het volledige EBA-rapport en bekijk de daaraan gelinkte videoreeks.

 

Inhoud en foto: © EBA

Datum publicatie