eigen_frontfoto

REGATRACE eindconferentie 16 november 2022

RT

De opschaling van biomethaanproductie tegen 2030, zoals voorgesteld in het REPowerEU-plan, zal de Europese Unie ondersteunen bij het bereiken van de klimaatdoelstellingen en bijdragen aan de energiezekerheid. Om het Europese potentieel te benutten, is het echter essentieel dat biomethaan over de landgrenzen heen kan verhandeld worden.

Het REGATRACE-project (2019 - 2022) had tot doel een efficiënt systeem te creëren voor het verhandelen van Garanties van Oorsprong voor biomethaan en andere hernieuwbare gassen. Dit kan immers sterk bijdragen aan een goed werkende Europese biomethaanmarkt.

Op 16 november vindt de eindconferentie van het REGATRACE-project plaats in het Thon Hotel EU (Brussel). Tijdens dit event zal onder meer aandacht zijn voor:

  • Implementatie van gas GO's en hernieuwbaar gas registers
  • State-of-the-art van systemen voor het documenteren van grensoverschrijdende biomethaanoverdracht
  • Ontwikkelingen voor het documenteren van grensoverschrijdende overdracht van hernieuwbaar gas
  • Beleidsaanbevelingen voor de opname van biomethaanproductie en grensoverschrijdende handel

Bekijk het voorlopige programma en schrijf je in. Dit evenement is gratis en dé perfecte gelegenheid om meer te weten te komen over de resultaten en impact van het REGATRACE-project op de biomethaanindustrie.

 

logo H2020

 

 

 

Tekst: © EBA
Foto: © REGATRACE

 

 

Datum publicatie