eigen_frontfoto

CRM prekwalificatie voor biogas-WKK

CRM

Eind 2025 worden de kerncentrales in België gesloten. Om de bevoorradingszekerheid van elektriciteit in België ook na de sluiting van deze centrales te waarborgen, heeft de federale overheid een vergoedingsmechanisme uitgewerkt. Dat mechanisme –  Capacity Remuneration Mechanism (CRM) – geeft een vergoeding aan uitbaters om hun productiecapaciteit ter beschikking te stellen om onbalansen op het elektriciteitsnet op te vangen.

De toekenning van deze vergoeding gebeurt op basis van een veiling, waarbij energieproducenten in competitie treden om aan de laagste prijs hun capaciteit ter beschikking te stellen. Het CRM is technologieneutraal waardoor elke technologie die elektriciteit opwekt in aanmerking komt. Niet alleen gascentrales, maar ook biogas-WKK’s kunnen deelnemen aan de veiling.

Binnenkort wordt de eerste veiling georganiseerd voor de leveringsperiode november 2025 t.e.m. november 2026. De prekwalificatie voor deze veiling loopt binnenkort af op 15 juni. Om te kunnen deelnemen aan de CRM-veiling moet een biogas-WKK voldoen aan twee criteria:

Het gereduceerd elektrisch vermogen moet minstens 1 MW bedragen. Voor biogas-WKK’s komt dit neer op een effectief geïnstalleerd vermogen van 1613 kW (reductiefactor van 62%).

De biogasinstallatie mag geen andere subsidies, zoals GSC of WKC, ontvangen gedurende de leveringsperiode. Installaties gaan echter de mogelijkheid krijgen om afstand te nemen van hun operationele subsidies.

Verplichte prekwalificatie

De prekwalificatie voor biogasuitbaters is echter verplicht indien de installatie een vermogen heeft van minstens 1613 kWe en geen operationele steun meer zal ontvangen vanaf november 2025. Er zijn twee mogelijke manier om te prekwalificeren:

  • ‘Fast Track’ prekwalificatieproces: verplichte registratie zonder deelname aan de veiling
  • ‘Standard’ prekwalificatieproces: verplichte registratie met eventuele deelname aan de veiling

Biogasuitbaters die geen interesse hebben of onvoldoende zekerheid hebben over de beschikbaarheid van hun WKK-capaciteit tegen 2025 kiezen best voor de ‘Fast Track’ procedure, wat beperkt blijft tot een aanmelding. De keuze voor niet-deelname heeft geen impact op mogelijke toekomstige veilingen. Indien er wel interesse is om deel te nemen aan de veilingprocedure, moet de installatie aangemeld worden via een ‘Standard’ procedure. Een biogasinstallatie kan rekenen op een maximale vergoeding van ongeveer €20.000 €/MW gereduceerd vermogen per jaar.

De uiteindelijke biedingsperiode voor de eerste veiling (Y-4) zal lopen vanaf 16 september tot 27 september 2021. Meer informatie via de website van Elia.

 

Foto: © Pixabay

Datum publicatie
Tags