eigen_frontfoto

CRM

CRM prekwalificatie voor biogas-WKK

Datum publicatie

Eind 2025 worden de kerncentrales in België gesloten. Om de bevoorradingszekerheid van elektriciteit in België ook na de sluiting van deze centrales te waarborgen, heeft de federale overheid een vergoedingsmechanisme uitgewerkt. Dat mechanisme –  Capacity Remuneration Mechanism (CRM) – geeft een vergoeding aan uitbaters om hun productiecapaciteit ter beschikking te stellen om onbalansen op het elektriciteitsnet op te vangen.