eigen_frontfoto

Update gaswet faciliteert transport biomethaan

wetsontwerp gaswet

De Kamercommissie Energie heeft unaniem het wetsvoorstel van minister Van der Straeten aangenomen dat een update van de Gaswet voorziet. In het nieuwe wetsontwerp is er een verduidelijking van het geldende kader voor het vervoer van hernieuwbare gassen, waaronder biogas, en het mengen daarvan met aardgas.

Met deze aanpassing van de Gaswet wil de minister de rechtszekerheid vergroten voor houders van vervoersvergunningen van aardgas, die ook andere gassoorten zoals biogas willen vervoeren of mengen. Er wordt expliciet verduidelijkt dat biogas mag vervoerd worden via het aardgasnet en dat dit mag gebeuren onder dezelfde vervoersvergunning als diegene die toegekend wordt voor het vervoer van aardgas. Door dit besluit zal de administratieve last voor het vervoeren van biogas/biomethaan via het gasnet sterk verminderen. Uiteraard blijven de technische voorschriften inzake kwaliteit en veiligheid gelden. Het meest recente technisch voorschrift voor biomethaan kan geraadpleegd worden op de website van Synergrid.

 

Foto: © Pixabay

Datum publicatie